ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disbursement-

D IH0 S B ER1 S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disbursement, *disbursement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disbursement(n) การชำระเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Booth died from trauma from a single gunshot wound to the head with massive skull fracture and disbursement of brain matter.รอ.บูธตายจากบาดแผลสาหัส จากกระสุนนัดเดียวยิงเข้าที่หัว จนกระโหลกแตกละเอียด The Penelope Papers (2011)
An escrow account held at that same institution made a disbursement that day in the same amount.บัญชีค้ำประกันเงินโอนที่ถูกรักษาไว้ ที่ธนาคารเดียวกัน มีการโอนเงินเข้าไปในวันนั้น เป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน Firewall (2012)
I'll buy you some time. Toxin disbursement in five, four, three, two...เดี๋ยวถ่วงเวลาให้ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISBURSEMENT D IH0 S B ER1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disbursement (n) dˈɪsbˈɜːʳsmənt (d i1 s b @@1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabe { f } | Ausgaben { pl }disbursement | disbursements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disbursement \Dis*burse"ment\, n. [Cf. F. d['e]boursement.]
   1. The act of disbursing or paying out.
    [1913 Webster]
 
       The disbursement of the public moneys. --U. S.
                          Statutes.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is disbursed or paid out; as, the annual
    disbursements exceed the income.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disbursement
   n 1: amounts paid for goods and services that may be currently
      tax deductible (as opposed to capital expenditures) [syn:
      {expense}, {disbursal}, {disbursement}]
   2: the act of spending or disbursing money [syn: {spending},
     {disbursement}, {disbursal}, {outlay}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top