ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disbursement-

D IH0 S B ER1 S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disbursement, *disbursement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disbursement(n) การชำระเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISBURSEMENT D IH0 S B ER1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disbursement (n) dˈɪsbˈɜːʳsmənt (d i1 s b @@1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabe { f } | Ausgaben { pl }disbursement | disbursements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disbursement \Dis*burse"ment\, n. [Cf. F. d['e]boursement.]
   1. The act of disbursing or paying out.
    [1913 Webster]
 
       The disbursement of the public moneys. --U. S.
                          Statutes.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is disbursed or paid out; as, the annual
    disbursements exceed the income.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disbursement
   n 1: amounts paid for goods and services that may be currently
      tax deductible (as opposed to capital expenditures) [syn:
      {expense}, {disbursal}, {disbursement}]
   2: the act of spending or disbursing money [syn: {spending},
     {disbursement}, {disbursal}, {outlay}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top