ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disassociate-

D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disassociate, *disassociate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disassociate(vt) แยก, See also: ไม่เกี่ยวข้อง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disassociate (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪt (d i2 s @ s ou1 sh i ei t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disassociate \Dis`as*so"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Disassociated}; p. pr. & vb. n. {Disassociating}.]
   To disconnect from things associated; to disunite; to
   dissociate. --Florio.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disassociate
   v 1: part; cease or break association with; "She disassociated
      herself from the organization when she found out the
      identity of the president" [syn: {disassociate},
      {dissociate}, {divorce}, {disunite}, {disjoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-disassociate ( D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T)-

 


  

 
disassociate
 • แยก: ไม่เกี่ยวข้อง [Lex2]
 • /D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T/ [CMU]
 • /D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəs'ɒuʃɪɛɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top