ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dejection-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dejection, *dejection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dejection(n) ความผิดหวัง, See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ, Syn. despondency

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dejection (n) dˈɪʤˈɛkʃən (d i1 jh e1 k sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dejection \De*jec"tion\, n. [L. dejectio a casting down: cf. F.
   d['e]jection.]
   1. A casting down; depression. [Obs. or Archaic] --Hallywell.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of humbling or abasing one's self.
    [1913 Webster]
 
       Adoration implies submission and dejection. --Bp.
                          Pearson.
    [1913 Webster]
 
   3. Lowness of spirits occasioned by grief or misfortune;
    mental depression; melancholy.
    [1913 Webster]
 
       What besides,
       Of sorrow, and dejection, and despair,
       Our frailty can sustain, thy tidings bring.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A low condition; weakness; inability. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A dejection of appetite.       --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.)
    (a) The discharge of excrement.
    (b) F[ae]ces; excrement. --Ray.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dejection
   n 1: a state of melancholy depression
   2: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
     {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
     {stool}, {ordure}, {dejection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-dejection -

 


  

 
dejection
 • ความผิดหวัง: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ [Lex2]
 • (ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ ###S. depression [Hope]
 • (n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ [Nontri]
 • (n) /d'ɪʤ'ɛkʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top