ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wrecker*

R EH1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wrecker, -wrecker-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrecker(n) ผู้ทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทำลาย(n) destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป

CMU English Pronouncing Dictionary
WRECKER R EH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrecker (n) rˈɛkər (r e1 k @ r)
wreckers (n) rˈɛkəz (r e1 k @ z)
housewrecker (n) hˈausrɛkər (h au1 s r e k @ r)
housewreckers (n) hˈausrɛkəz (h au1 s r e k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] wrecker; saboteur [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandräuber {m} | Strandräuber {pl}wrecker | wreckers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrecker \Wreck"er\, n.
   1. One who causes a wreck, as by false lights, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. One who searches fro, or works upon, the wrecks of
    vessels, etc. Specifically:
    (a) One who visits a wreck for the purpose of plunder.
    (b) One who is employed in saving property or lives from a
      wrecked vessel, or in saving the vessel; as, the
      wreckers of Key West.
      [1913 Webster]
 
   3. A vessel employed by wreckers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrecker
   n 1: someone who demolishes or dismantles buildings as a job
   2: someone who commits sabotage or deliberately causes wrecks
     [syn: {saboteur}, {wrecker}, {diversionist}]
   3: a truck equipped to hoist and pull wrecked cars (or to remove
     cars from no-parking zones) [syn: {tow truck}, {tow car},
     {wrecker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top