ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vraiment*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vraiment, -vraiment-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[jang loēi] (adv) EN: really  FR: vraiment
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[jing-jing reū] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[jing-jing roē] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริงหรือ[jing reū] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริงเหรอ[jing roē] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]  FR: vraiment ; exactement [particule finale]
ไม่...เลย[mai ... loēi] (x) FR: ne ... pas du tout ; ne ... vraiment pas
มากเกินไป[māk koēnpai] (adv) EN: overabundantly ; extremely  FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
แน่[naē] (adv) EN: clearly ; actually  FR: clairement ; vraiment
เหรอ[roē] (x) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?  FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)
หรอก[røk] (x) FR: vraiment pas ; pas du tout
สำคัญจริง ๆ[samkhan jing-jing] (adj) EN: really important  FR: vraiment important ; réellement important
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
แท้ ๆ[thaē-thaē] (adv) FR: très ; vraiment
ทีเดียว[thīdīo] (adv) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very  FR: tout à fait ; absolument ; vraiment
อย่างแท้จริง[yāng thaējing] (adv) EN: actually  FR: absolument ; vraiment

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  vraiment /vʀɛmɑ̃/ 
   absolutely; genuinly; indeed; really; truly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top