ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*therefrom*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: therefrom, -therefrom-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therefrom(adv) จาก (สิ่งที่กล่าวอ้างถึงมาก่อน), See also: จากจุดนั้น, จากตรงนั้น, จากเรื่องนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therefrom(แธร์ฟรอม') adv. จากที่นั่น,จากนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
therefrom(adv) จากนั้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therefrom (a) ðˈɛəʳfrˈɒm (dh e@1 f r o1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从中[cóng zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] from; therefrom, #4,901 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
davontherefrom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therefrom \There*from"\, adv.
   From this or that.
   [1913 Webster]
 
      Turn not aside therefrom to the right hand or to the
      left.                  --John. xxiii.
                          6.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therefrom
   adv 1: from that circumstance or source; "atomic formulas and
       all compounds thence constructible"- W.V.Quine; "a
       natural conclusion follows thence"; "public interest and
       a policy deriving therefrom"; "typhus fever results
       therefrom" [syn: {thence}, {therefrom}, {thereof}]
   2: from that place or from there; "proceeded thence directly to
     college"; "flew to Helsinki and thence to Moscow"; "roads
     that lead therefrom" [syn: {thence}, {therefrom}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top