ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morgana*

M AO0 R G AE1 N AH0   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morgana, -morgana-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morganatic[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า, Syn. plural
morganatically[ADV] โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morgana!MorganaTo Kill the King (2008)
- Morgana-มอกาน่า The Dragon's Call (2008)
I'm the Lady Morgana's maid.เป็นหญิงรับใช้ของ ท่านหญิง มอกาน่า The Dragon's Call (2008)
And deliver this to Morgana.แล้วก็เอานี่ไปส่งให้กับ ท่านหญิงมอกาน่า The Dragon's Call (2008)
Morgana?มอนกาน่า The Labyrinth of Gedref (2008)
Knight Valiant, I present the Lady Morgana, my ward.อัศวินวาเลียนท์, ข้าขอแนะนำ ท่านหญิงมอกาน่า ลูกเลี้ยงของข้า Valiant (2008)
Do you believe Morgana? She says she saved me.เจ้าเชื่อไหม มอกาน่า บอกว่าเธอช่วยข้า Valiant (2008)
- MorganaI haven't done anything.-มอกาน่า ฉันไม่ได้ทำอะไรนะ Valiant (2008)
They shouldn't be here, especially the Lady Morgana.พวกเขาไม่น่ามาที่นี่เลย โดยเฉพาะ หญิงมอนกาน่า The Moment of Truth (2008)
You're right. And you were right to speak up, I should've listened to you and Morgana.เจ้าพูดออกมาดีแล้ว \ ข้าน่าจะฟังที่เจ้าและมอกาน่าพูด The Moment of Truth (2008)
Now, Morgana, what are you waiting for?นี่คนนึง ไปจับมา The Moment of Truth (2008)
The Lady Morgana asked me to give you this token.ท่านหญิงมอกาน่าขอให้ข้านำสิ่งนี้มาให้ท่าน Excalibur (2008)
Yes, Morgana, treason.ใช่ มอร์กานา กบฏ To Kill the King (2008)
Morgana, have you spoken to Uther?มอร์กานา ท่านลองพูดกับอูเธอร์รึยัง To Kill the King (2008)
Morgana?มอร์กานา To Kill the King (2008)
You speak treason, Morgana.เจ้าพูดเหมือนกบฏ,มอร์กานา To Kill the King (2008)
Morgana.มอร์กานา To Kill the King (2008)
He has made an ally of Morgana.เขาร่วมมือกับมอร์กาน่า To Kill the King (2008)
But you, my Lady Morgana, you are Uther's ward.แต่ท่าน ท่านหญิงมอร์กานา ท่านมีความสำคัญกับอูเทอร์ To Kill the King (2008)
Morgana...มอร์กาน่า To Kill the King (2008)
Morgana!มอร์กาน่า! To Kill the King (2008)
Morgana!มอร์กาน่า! To Kill the King (2008)
- And that Morgana saved him.- แล้วมอร์กาน่าก็ช่วยชีวิตเขา To Kill the King (2008)
Morgana's been amazing these last few days.มอร์กาน่าทำตัวแปลกๆ มาสองสามวันแล้ว To Kill the King (2008)
a blessing to me, Morgana.เจ้าเป็นพรสำหรับข้า มอร์กาน่า To Kill the King (2008)
- Please forgive me, Morgana.- ยกโทษให้ข้าด้วย มอร์กาน่า To Kill the King (2008)
Morgana must have shown extraordinary courage to have defended a king against such odds.มอร์กาน่าต้องแสดง ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะปกป้องกษัตริย์จากคนพวกนั้นได้ To Kill the King (2008)
Morgana!มอกาน่า! Le Morte d'Arthur (2008)
Morgana!มอกาน่า Le Morte d'Arthur (2008)
Morgana, what are you doing? You cannot face it!มอกาน่า เจ้ามาทำอะไร ท่านจะไปไม่ได้ Le Morte d'Arthur (2008)
Morgana, go back to bed.มอกาน่า เจ้ากลับไปนอนเถิด Le Morte d'Arthur (2008)
Morgana, one raven certainly doesn't mean that your nightmares are returning.มอร์กาน่า อีกาตัวเดียว ไม่ได้หมายความว่า ฝันร้ายของเจ้าจะกลับมาอีกครั้งนะ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
You need rest, Morgana.เจ้าต้องการการพักผ่อนมอร์กาน่า The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Uther thinks that Morgana's been kidnapped.อูเธอร์คิดว่ามอร์กาน่าถูกลักพาตัว The Once and Future Queen (2009)
- You think Morgana could take over?การถูกเรียกร้องให้เป็นราชินีตลอดกาล They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Gwen's been Morgana's servant for years.เกวนเป็นคนรับใช้มอร์กานามาตั้งหลายปี The Nightmare Begins (2009)
Morgana's chambers unchallengedห้องนอนของมอร์กานาโดยที่ไม่ถูกพบเห็นได้อย่างไร The Nightmare Begins (2009)
I was helping clear up Morgana's chamber earlier.ข้าจะไปช่วยทำความสะอาดห้องของมอร์กาน่าแต่เช้า The Nightmare Begins (2009)
Morgana knows nothing for certain.มอร์กาน่าไม่รู้อะไรเลย The Nightmare Begins (2009)
You can trust me, Morganaท่านต้องไว้ใจข้า มอร์กาน่า The Nightmare Begins (2009)
Morgana,มอร์กาน่า The Nightmare Begins (2009)
Morgana,มอร์กาน่า The Nightmare Begins (2009)
You speak of the witch, the lady Morgana.เจ้าหมายถึงแม่มด , ท่านหญิงมอร์กาน่ารึ The Nightmare Begins (2009)
I heard Morgana got some.ข้าได้ยินว่ามอร์กาน่าก็มีเช่นกัน The Nightmare Begins (2009)
What time you delievered the sleeping drug to Morganaเจ้าส่งยานอนหลับให้มอร์กาน่าเวลาไหน The Nightmare Begins (2009)
I didn't ask you to delieve this to Morgana last nightเมื่อคืนนี้ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าส่งยาให้มอร์กาน่าสักหน่อย The Nightmare Begins (2009)
Because Uther thinks that Morgana has been kidnapped.เพราะว่าอูเธอร์คิดว่ามอร์กาน่าถูกลักพาตัว The Nightmare Begins (2009)
Morgana's included.รวมทั้งมอร์กาน่าเอง The Nightmare Begins (2009)
Morgana is the King's wardมอร์กาน่าอยู่ในความคุ้มครองของพระราชา The Nightmare Begins (2009)
I've always taken good care of Morgana.ข้ามักจะได้รับการดูแลจากมอร์กาน่าเสมอ ๆ The Nightmare Begins (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGANA    M AO0 R G AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morganatic    (j) mˌɔːgənˈætɪk (m oo2 g @ n a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top