ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*irritably*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irritably, -irritably-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritablyHe thought irritably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเง้ากระงอด[ADV] peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritably    (a) ˈɪrɪtəbliː (i1 r i t @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt {adv}irritably [Add to Longdo]
reizbar {adv}irritably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Irritably \Ir"ri*ta*bly\, adv.
     In an irritable manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top