ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inescapable*

IH2 N IH0 S K EY1 P AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inescapable, -inescapable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inescapable(adj) ซึ่งหลบไม่พ้น, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inevitable, unavoidable, Ant. avoidable, preventable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inescapable(อินเอสเคพ'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถหนีรอดได้, See also: inescapably adv., Syn. unavoidable

CMU English Pronouncing Dictionary
INESCAPABLE IH2 N IH0 S K EY1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inescapable (j) ˌɪnɪskˈɛɪpəbl (i2 n i s k ei1 p @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unentrinnbarinescapable [Add to Longdo]
unvermeidlich; unausweichlichinescapable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可避[ふかひ, fukahi] (adj-na,n) inevitable; inescapable; unavoidable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inescapable \In`es*cap"a*ble\, a.
   Not escapable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inescapable
   adj 1: impossible to avoid or evade:"inescapable conclusion";
       "an ineluctable destiny"; "an unavoidable accident" [syn:
       {ineluctable}, {inescapable}, {unavoidable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top