ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impressions*

IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressions, -impressions-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose. 12 Angry Men (1957)
It was the impressions, dudes.มันก็แสดงผล dudes Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
First impressions can often be misleading.ความประทับใจแรกเกือบทำให้ฉันหลงผิดไปหลายครั้ง Anna and the King (1999)
It is with passion, courage of conviction... and strong sense of self... that we take our next steps into the world... remembering that first impressions... are not always correct... you must always have faith in people... and most importantly... you must always have faith in yourself.และด้วยความหลงใหล ความกล้าที่จะเชื่อมั่น และเชาวน์ปัญญานี้เอง ที่จะพาเราก้าวเข้าไปในโลก Legally Blonde (2001)
- So, first impressions?- เอาล่ะ ความคิดแรกหลังอ่าน That Night, a Forest Grew (2007)
So to sum up, we're looking for a deadly, skin-shedding aquatic predator with a line in Charlotte Church impressions.โดยสรุปคือ เรามีซากที่ตายแล้ว กับผิวหนังของนักล่าจากท้องทะเล ในเขตแชร์ลอต ครูช น่าประทับใจจริงๆ Episode #2.4 (2008)
I analyzed the tire impressions from the scene and determined the wheel base at approximately 101 inches.ฉันวิเคราะห์ความลึกของยางจากรูปถ่าย และคำนวณระยะระหว่างฐานของล้อแล้ว ประมาณ 101 นิ้ว Veritas (2008)
I used the tire's 3-D profile to calculate the weight of these cars in relation to the depth of the tire impressions from the scene.ฉันใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติของยางในการคำนวณน้ำหนักของรถ สัมพันธ์กับความลึกของยางที่ได้จากที่เกิดเหตุ Veritas (2008)
The depth of the tire impressions of the car that Derrick drove to the field would have been much deeper if there was two million dollars in that vehicle.ความลึกของยางของรถ ที่เดอริคขับไปที่ลานนั้นจะต้องลึกกว่านี้ ถ้ามันมีเงิน 2 ล้านดอลล่าร์ในรถนั่น Veritas (2008)
Get their impressions.ถามเรื่องตอนนั้น Memoriam (2008)
You know, I'm very good at first impressions.รู้มั้ย ฉันประทับใจตั้งแต่แรกเห็น City on Fire (2008)
Like, do good impressions of Jeff Goldblum and shit like that.เช่นเลียนแบบเจฟฟ์ โกลด์บลัม ได้เหมือนสุดๆ อะไรแบบนั้น Pineapple Express (2008)
"Impressions.""ความน่าประทับใจ" Gimme Some Truth (2009)
Please get these over to Alan Kovacs at FBI Impressions right away and make sure he has my contact numbers.ช่วยส่งนี่ไปให้อลัน โควัคส์หน่อย ให้FBIช่วยดูอีกที และให้แน่ใจด้วยว่า เขามีเบอร์ฉัน The International (2009)
Kovacs from FBI Impressions called.โควัคส์จาก FBI โทรมา The International (2009)
No matter what your impressions are of dr.มันไม่เกี่ยวกับความประทับใจ ในตัว ดร. What Lies Below (2010)
I want your unadulterated impressions.ฉันต้องการสร้างความประทับใจ ให้คุณล้วนๆนะสิ Episode #1.3 (2010)
The impressions, the bad jokes, the Nav'i?เรื่องประทับใจ,ตลกร้าย ชาวนาวี? Duets (2010)
I'm that type, who can only rely on first impressions.เป็นธรรมดา ผู้คนมักประทับใจฉันเมื่อแรกเห็น Episode #1.7 (2010)
She is so good at impressions.เธอเลียนแบบได้เหมือนมากเลย No Strings Attached (2011)
I'm telling you, impressions are the best way to get a chick.ฉันบอกนายแล้ว การแสดงออกเป็นวิธีที่ดีที่สุด Extraordinary Merry Christmas (2011)
Muzzle impressions were made after the fact, made it look point blank, like the father did it.มีการจัดวางปากกระบอกปืนทีหลัง ทำให้ดูเหมือนยิงในระยะเผาขน เหมือนกับว่าคนพ่อเป็นผู้ลงมือ Ghosts (2011)
Yeah, looks like these guys are taking impressions of the keys on the job, then they come back here, they make copies.เจอ ดูเหมือนพวกนี้จะปั๊มกุญแจ ตอนที่ทำงาน แล้วพอกลับมาที่นี่ก็ทำสำเนากุญแจ Ka Hakaka Maika'i (2011)
I don't do impressions.ฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ความประทับใจนะ And Strokes of Goodwill (2011)
Cause I know this awesome dude who's great at impressions and totally into you.เพราะฉันรู้จักหนุ่มน่าหลงใหลคนนั้น และแน่นอนว่าเป็นของเธอ Yes/No (2012)
We were pretty famous around the neighborhood for our dueling Simon LeBon impressions.เราค่อนข้างดัง ในหมู่เพื่อนบ้าน สำหรับดูเอตของเรา น่าประทับใจ Simon LeBon Big Brother (2012)
Well, so much for good first impressions.มันดีมาก กับความประทับใจแรกพบ Commitment (2012)
If we rub that, will he come out and do celebrity impressions?โกศอัฐิอันเล็กเป็นของกิ้งก่าเขา ถ้าเราถูมัน Course Listing Unavailable (2012)
So you can dart back and forth doing impressions of your friends.เธอแค่สลับข้างไปมา เพื่อเล่นเป็นเพื่อนของเธอ Virtual Systems Analysis (2012)
Animal impressions?เลียนแบบสัตว์ใช่รึเปล่า Not One Red Cent (2012)
My impressions are hilarious 100% of the time.จุดขายของฉันคือ การเป็นคนสนุกสนานตลอดเวลา Makeover (2012)
And your impressions are amazing.และเธอน่าประทับใจ น่ามหัศจรรย์ Swan Song (2012)
Well, speaking of impressions,นี่คือคำพูดที่น่าประทับใจ Illusion (2012)
It was only a fragment of a brain, so really all I was able to get was, like a series of, uh, images or impressions.คืองี้ มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของสมอง เท่าที่ผมรู้สึกได้ก็คือ เหมือนภาพต่างๆ เป็นชุดๆ หรือความรู้สึก Pacific Rim (2013)
And what are your impressions so far?คุณรู้อะไรมาบ้างล่ะ? Enemy of My Enemy (2013)
And when he does all those impressions?และเวลาที่เค้าทำให้ฉันประทับใจ Sadie Hawkins (2013)
People laugh at my impressions because how I look already has them on board.คนชายหัวเราะฉัน เพราะบุคลิกของฉัน Naked (2013)
And we're gonna laugh at your impressions.และเราจะยังคงหัวเราะ ท่าเลียนแบบคนดังของนาย Naked (2013)
- and that your impressions suck. - And then what?และไอ้ท่าทางล้อเลียนคนดังกากๆนั่น แล้วไงต่อ? Diva (2013)
The cute boy from the wrong side of the tracks who does good impressions and who I fake marry.เด็กหนุ่มสุดน่ารักจากข้างถนน ผู้สร้างความประทับใจที่ดี และเป็นคนที่ฉันแต่งงานหลอกๆด้วย All or Nothing (2013)
You have all of your... impressions.นายมีทั้งมุกเลียนแบบคนดังของนาย Tina in the Sky with Diamonds (2013)
And-and all of your... impressions.แล้วก็... ก็.. มุกเลียนแบบคนดัง Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Beauty is a construct based entirely on childhood impressions, influences and role models.ความสวย มันขึ้นอยู่กับความประทับใจในวัยเด็ก อิทธิพล เเละ เเบบอย่าง The Sign of Three (2014)
We're just looking for impressions.เราแค่มองหา ความประทับใจ The Silver Briefcase (2014)
You must forgive first impressions. I hope you are not too startled.ขอโทษที่เริ่มต้นไม่น่าประทับใจ หวังว่าจะไม่ตกใจ Beauty and the Beast (2017)
Sheldon, I... would like to book "Impressions In Winter" and I hope that you don't hold it against me that...Sheldon, ich würde gerne Impressions In Winter zeigen und ich hoffe, dass Sie es mir nicht verübeln... Lies, Lies, Lies (2004)
Epidural hematoma, resulting from a depressed fracture to the occipital.- Epidurales Hämatom, resultierend aus einer Impressionsfraktur am Hinterkopf. The Body in the Bag (2011)
There's a depressed fracture with lines radiating away from the point of impact.Das ist eine Impressionsfraktur, mit Linien, die vom Einwirkungspunkt ausstrahlen. The Body in the Bag (2011)
Depressed skull fracture with a probable bleed.Schädelimpressionsfraktur mit wahrscheinlicher Blutung. Song Beneath the Song (2011)
GET A STATSCAN BEFORE WE TAKE HER TO TRAUMA.Offene Schädelimpressionsfraktur mit aktiven Blutungen. Ab in den Lodox mit Ihr. Idle Hands (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionsFirst impressions are important.
impressionsI deal in facts and figures, not vague impressions.
impressionsNothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.
impressionsOne receives unforgettable impressions of scenery and local life.
impressionsShe gives varied impressions on different occasions.
impressionsWhen people meet first impressions determine more than 50 percent of whatever happens next.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSIONS IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressions (n) ˈɪmprˈɛʃənz (i1 m p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, ] impressions; reflections; thoughts, #15,120 [Add to Longdo]
观感[guān gǎn, ㄍㄨㄢ ㄍㄢˇ, / ] one's impressions; observations, #36,566 [Add to Longdo]
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, / ] notes of a visit; travel impressions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
bleibende Eindrückelasting impressions [Add to Longdo]
Mein Eindruck war zwiespältig.My impressions were very mixed. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感想[かんそう, kansou] (n,vs) impressions; thoughts; (P) [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] (n) miscellaneous impressions [Add to Longdo]
随感[ずいかん, zuikan] (n) occasional thoughts or impressions [Add to Longdo]
読後感[どくごかん, dokugokan] (n) one's impressions after reading a book [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top