Search result for

*gaps*

(59 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaps, -gaps-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm bringing in a consultant from Homeland to confirm there are no lingering gaps in the CIP firewall.ผมจะใช้ติดต่อกับกองกำลังความมั่นคง และให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง ให้ CIP แทรกเข้ามา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Will fill in the gaps.จะถูกเติมเต็มในช่องว่าง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
There's gaps... where I can't remember anything.มีช่องโหว่... ที่ฉันจำอะไรไม่ได้เลย Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Gaps in my brain and polyps in my ass.สมองกลวง ริดสีดวงโผล่ It Hurts Me Too (2010)
I noticed small gaps between the armour and its scales.ข้าสังเกตว่ามีช่องว่างเล็กๆ ระหว่างเกราะกับเกล็ดของมัน The Zillo Beast (2010)
Sir, we have all available military personnel patrolling the gaps between the active weapons batteries, but it's a lot of real estate.ท่านครับ พวกเรามี ทหารทุกคน เป็นหน่วยลาดตระเวน Trial and Error (2010)
All of you have enormous gaps in your memory...พวกคุณทุกคนมีคำพููด ขนาดมหึมาอยู่ในความทรงจำ... Visitation (2010)
And do you know how many Gaps there are in Ohio?นายรู้ไหมโอไฮโอ้มีคนแก่เยอะแค่ไหน? Original Song (2011)
No bubbles, no bruising, no gaps.ไม่มีฟอง หรือเสียงอะไรสักอย่างออกมาเลย Out of the Chute (2011)
The GSR gaps in the victim's hand, combined with the inconsistent blood spatter, leads me to believe that the killer placed the gun in the victim's hand and then pulled the trigger.ช่องว่างใน GSR มือของเหยื่อ รวมกับการที่ไม่สอดคล้อง รอยเลือด ทำให้ผมเชื่อว่า Kame'e (2011)
It is through science that we bridge the gaps of cultures and reach towards...เพราะวิทยาศาสตร์ เป็นดั่งสะพานเชื่อมช่องว่าง ระหว่างวัฒนธรรมได้.. World Leader Pretend (2011)
I added a little bit of my footage to fill in the gaps.ผมแค่เพิ่มฟุตเทจของผม เพื่อเติมอะไรไปนิดหน่อย Documentary Filmmaking: Redux (2011)
It's more like a pulse, it's not a brick wall. There are gaps, okay?มันเหมือนแรงกระตุก ไม่ใช่กำแพงกั้น มันมีช่วงว่าง Battleship (2012)
At night you can hear the wind howling through the gaps.กลางคืนมีลมพัดผ่านช่องเล็กๆ ส่งเสียงโหยหวน The North Remembers (2012)
They let go of three highly dedicated, qualified, full-time teachers, and brought you in to fill the gaps.แล้วความผิดนั้น ที่ผมอยากบอกคือ บทที่มีผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดให้เพื่อนสนิทของเขาฟัง The Birkin (2012)
Maybe she can fill in some gaps.เธออาจจะให้ข้อมูลเราได้ An Embarrassment of Bitches (2012)
I filled in some of the gaps, not all.เติมช่องว่างบางอย่างได้แต่ไม่หมด Risk (2012)
He or she is using TOR to encrypt their TCP streams and cover their tracks, but I've been following the gaps between incoming and outgoing packets and they're narrowing.พวกเขาใช้ รหัส TOR ในข้อมูล และมันครอบคลุมช่องสื่อสาร แต่ช่องว่างให้ฉันรับได้ ระหว่าง ข้อมูลที่รับเข้า และส่งออกไป Fast Times (2012)
It they are siblings, how do you explain the gaps in time when they weren't logged in at the same location?ถ้าเป็นพี่น้องกัน แล้วจะอธิบายเรื่อง ช่องว่างของเวลาตอนที่พวกเขาไม่ได้ลอกอินที่เดียวกันยังไง The Wheels on the Bus... (2012)
Hopefully Lindsay's mother can fill in the gaps.หวังว่าแม่ของลินด์ซี่ย์จะช่วยเติมเต็มช่องว่างได้  ()
But when you start telling me what you know, when you start filling in the gaps,แต่เมื่อไหร่ที่เธอเริ่มบอกฉัน ในสิ่งที่เธอรู้ เมื่อไหร่ที่เธอเริ่มเติมเต็ม ช่องว่างของข้อมูล Buried (2013)
I found his journal and was hoping you could fill in the gaps and explain to me what happened that night in 1958.ผมพบบันทึกของเขา และหวังว่า คุณจะช่วยเล่าlส่วนที่ขาดหายไป และอธิบายให้ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น As Time Goes By (2013)
There are some gaps in Nolcorp's early RD.มีช่องโหว่อยู่ ในแผนก RDคนก่อน คุณธอร์นคะ นี่ค่ะรายชื่อลูกค้าของเราทั้งหมด Sabotage (2013)
They're rotating positions to patch the gaps in their surveillance.พวกเขาปรับตำเเหน่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ในการสังเกตุการณ์ Booked Solid (2013)
Between travel receipts, letters of recommendation, and expense reports, I've compiled a list of several names, but it's obvious there are gaps in the records.ระหว่างใบเสร็จค่าเดินทาง จดหมายรับรอง รายงานค่าใช้จ่าย ผมรวบรวมมาได้หลายชื่อ แต่เห็นได้ชัดว่ามันมีช่วงว่างในเอกสารอยู่ Restoration (2013)
Reid and JJ were only able to come up with a partial list from the files at the community center, so we'll talk to those guys, we'll see if anybody stands out or if they can fill in the gaps.รี้ดกับเจเจได้รายชื่อมาแค่บางส่วน จากเอกสารที่ศูนย์ชุมชน เราจะคุยกับคนเหล่านั้น เพื่อจะดูว่า Restoration (2013)
You got some gaps in that southwest wall.คุณมีช่องว่างตรงกำแพงทางใต้นะ Born in the U.S.A. (2013)
Make a run for the gaps right there.วิ่งไปที่ช่องว่างตรงนั้น Indifference (2013)
Make a run for the gaps right there.คุณวิ่งไปที่ช่องตรงนู้น! Isolation (2013)
Gaps? Yes.แตกต่างเหรอ? The Signal (2014)
Will's maintained his innocence all along, in spite of memory gaps.วิลล์ยังคงความบริสุทธิ์อยู่ ถึงแม้ว่าความจำของเขาจะขาดหายก็ตาม Hassun (2014)
Let's just say I fill gaps in important collections.เอาเป็นว่าผมสามารถหา ของสะสมสำคัญมาให้ได้. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
We can talk more about filling in my gaps.เราจะได้คุยกันเรื่องเติมเต็มช่องว่าง The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Oh, the Bureau thinks we need extra bodies to fill the gaps as they vet Granger's replacement?ทางเอฟบีไอคงต้องการคนมาช่วย ระหว่างรอคนที่จะมาแทนเกรนเจอร์ Whispers in the Dark (2015)
There are too many gaps.มีช่องว่างมากเกินไป Arrival (2016)
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้ Bicentennial Man (1999)
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง The Perfect Man (2005)
Uh, we're gonna drop in periodically... and just, uh, fill in the gaps for those clowns.อ้า.. เราจะต้องหยุดเป็นระยะ ระยะ.. และเพื่อ, อ้า, เติมแก๊ป ให้กับพวกตัวตลกพวกนั้น Prey (2007)
And what exactly are the gaps, Mr. Crawford?และแก๊ปนั่นน่ะ จริงๆ แล้วมันคืออะไรล่ะ คุณครอฟอร์ด Prey (2007)
It explains the gaps in his knowledge.Hey, ลูกอยู่ในนี้หรือเปล่า? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapsThere are gaps between the boards in the box. If you fit them in snugly, you'll get more use out of the box.
gapsHis teeth had gaps.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เติมช่องว่าง[v. exp.] (toēm chǿngwāng) EN: fill in the gaps ; fill in the blanks   

CMU English Pronouncing Dictionary
GAPS    G AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaps    (n) (g a1 p s)
stopgaps    (n) (s t o1 p g a p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildungslücke {f} | Bildungslücken {pl}gap in education | gaps in education [Add to Longdo]
Lücke {f}; Leerstelle {f} | Lücken {pl}gap | gaps [Add to Longdo]
Lückenbüßer {m} | Lückenbüßer {pl}stopgap | stopgaps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) 1.818 m (6 shaku); (ctr) (2) counter used to number the gaps between pillars [Add to Longdo]
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing [Add to Longdo]
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps [Add to Longdo]
隙間の神[すきまのかみ, sukimanokami] (n) God of the gaps [Add to Longdo]
穴埋め(P);穴うめ[あなうめ, anaume] (n,vs) (1) filling in gaps; filling in blanks (in a form, etc.); (2) covering up a deficit; making up for something (e.g. one's mistake); (P) [Add to Longdo]
甲申事変[こうしんじへん, koushinjihen] (n) Gapsin Coup (Korea, 1884) [Add to Longdo]
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补苗[bǔ miáo, ㄅㄨˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] to fill gaps with seedlings [Add to Longdo]
观衅伺隙[guān xìn sì xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄙˋ ㄒㄧˋ, / ] lit. to look for holes, and observe gaps (成语 saw); to search out one's opponent's weak points; to look for the Achilles heel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top