Search result for

*fitter*

(84 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fitter, -fitter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitter[N] ช่างลองขนาดเสื้อผ้า
fitter[N] ช่างฟิต, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักร
outfitter[N] ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์, Syn. costumer, supplier
gas fitter[N] ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm fitter than I was before.ข้ารู้สึกแข็งแรงกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ The Mark of Nimueh (2008)
Shouldn't you be at a urban outfitters?เธอไม่ต้องไปอยู่ร้านขายเสื้อหรอกเหรอ? Physical Education (2010)
I was a pipefitter for 25 years.ฉันเป็นพนักงานเดินท่อมา 25 ปี Smokey and the Bandit (2011)
Girl at urban outfitter said it was hip.คนขายที่ร้าน Urban Outfitter บอกว่านี่เดิ้นมาก And the '90s Horse Party (2011)
- We should be looking at plumbers, steamfitters, tool workers...ช่างประปา ช่างซ่อมท่อ ช่างเครื่อง ... Apéritif (2013)
I have never been fitter, Lou. This is the year to do it.ผมไม่เคยฟอร์มดีขนาดนี้เลย ผมต้องทำมันตอนนี้ Me Before You (2016)
No, I've got a fitter coming tomorrow to rip out those windows and pop the very same ones straight back in again.เปล่าเลย ฉันจะให้ช่าง มาถอดหน้าต่างนั่นพรุ่งนี้ แล้วเอาอันเดิมนั่นแหละใส่เข้าไปใหม่ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Well, maybe you should have thought about that before you let my fitter install them!ผมยินดีที่จะให้ข้อเสนอ Sexy Rollercoasters (2017)
Your fitter called, said he was here to do the windows so she let him in.ฉันจะไม่จ่ายค่าอะไรที่ฉันไม่ได้ขอ เอาอย่างนั้นสินะ Sexy Rollercoasters (2017)
Your fitter needs to get his addresses right.ฟังนะ ผมเข้าใจ ผมก็เป็นนักธุรกิจ Sexy Rollercoasters (2017)
That's fine, but my fitter will be round here tomorrow to rip out that window.โทษทีนะ ฉันขอพูดให้ชัดเจน ฉันไม่อยากได้หน้าต่างห่วย ๆ ของคุณ แล้วทำไมคุณถึงไม่คิดแบบนั้น Sexy Rollercoasters (2017)
And talking of illegal aliens, meet Brendan, our Irish fitter.และพูดถึงพวกต่างดาว นี่คือเบรนดัน ช่างชาวไอริชของเรา Close Encounters (2017)
I've never felt fitter in all my life.Ich hab mich noch nie fitter gefühlt. Alfie (1966)
- Go back in the joint, you'll get in shape.- Im Knast warst du fitterStraight Time (1978)
A man in perfect physical condition, running at top speed... should be able to reach it in 22.Ein absolut fitter Mann erreicht es bei Höchstgeschwindigkeit in 22 Minuten. Steele Framed (1983)
- Never felt better in my life, I tell you.- Ich habe mich noch nie in meinem Leben fitter gefühlt! Fanny Hill (1983)
I'm strong. I'm alert. Fit.Ich bin jung, voll da, fitter als Sie, Picard. Too Short a Season (1988)
- He said I'm fitter than a Greek god.- Ich bin fitter als ein griechischer Gott. Where There's a Will, There's a Way (1992)
Your fit and virile husband will give you a hand.Dein fitter und vitaler Mann hilft dir. Future Shock (1996)
Urban Outfitters is having a sale.Bei Urban Outfitters ist Ausverkauf. University (2001)
You think I want a psychoanalyst prick telling me... Capoeira isn't anti-aggression training... and what I'm really doing is getting you idiots fit for the street?Oder glaubst du, ich hör mir noch mal von so einem Psychologenarsch an, dass Cappoeira in Wahrheit kein Antiaggressionstraining ist, sondern dass ich euch nur trainiere, um euch für die Straße fitter zu machen? Ghettokids (2002)
But I'm back and better than ever.Aber ich bin fit, fitter denn je. Trading Places (2002)
Human bodies are like bicycles If you don't work them, they are gonna rust I bet I'm still in better condition than you areMenschen sind wie Fahrräder. Werden sie nicht beschäftigt, dann rosten sie ein. Ich bin bestimmt fitter als ihr alle. A Letter from Mars (2003)
What if she was a bit fitter?Was, wenn sie'n bisschen fitter wäre? War (2003)
The man was 50 years old and more physically fit than a man half his age.Der Mann war 50 Jahre alt und fitter als ein halb so alter Mann. Wild Things 2 (2004)
I think the longer the war goes on, the happier they'll be about it.Je länger die Schlacht dauert, desto fitter sind sie, scheint mir. The Gun and the Calm (2004)
Football is a game of intelligence.Ihr seid fitter. Das hilft uns. FC Venus (2005)
You're fitter!Ihr seid fitterDeutschland. Ein Sommermärchen (2006)
Stay focussed. We're fitter than them.Wenn ihr so hochkonzentriert bleibt, wir sind fitter als die. Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
The one from Urban Outfitters.Das von "Urban Outfitters". The Savages (2007)
You get to heaven feeling good.Man kommt fitter im Himmel an. Conversations with My Gardener (2007)
Because it makes you healthy, in your body, but it also, it makes your head better too, so...Weil es deinen Körper gesund hält, aber es macht auch deinen Kopf fitterChris (2007)
Fine by me!Ich bin fitter als 'n paar Dutzend Turnschuhe. Crows Zero II (2009)
22 bullets and you're in better shape than me.Trotz 22 Kugeln bist du fitter als ich. 22 Bullets (2010)
If you're a fit, healthy, young person, you shouldn't be traveling around with prescription drugs and doing that, I mean it's...Eine fitter, gesunder junger Mensch würde doch nicht auf Tabletten angewiesen sein und so viel dabei haben, das... Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
You look a bit perkier.Sie sehen etwas fitter aus. Inception (2010)
Get better.Werde fitterTo Keep Us Safe (2010)
It cost a fortune, and I didn't get any fitter.Kostet ein Vermögen, und fitter bin ich nicht. The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
But now I'm getting in better and better shape every day. I feel more healthy.Aber jetzt werde ich jeden Tag fitterForks Over Knives (2011)
As firemen, they were not only helping themselves, they were in better shape to assist others.Sie waren fitter und konnten so auch anderen besser helfen. Forks Over Knives (2011)
Fitter than a navy SEAL, tougher, too.Sie ist fitter als ein Navy Seal. Und härter. I Don't Know How She Does It (2011)
Hey, thought you'd want to know, Albany came through with the funding for the Joint-Fitter's Union investigation.Hey, ich dachte dich interessiert, dass Albany mit der Finanzierung für die Joint-Fitter Union Untersuchung durchkam. My Funny Valentine (2011)
No. It's my way of suggesting you could be in better shape.Nein, ich will andeuten, dass du fitter sein könntest. Chapter 2 (2013)
I'm a lean, mean, pitching machine.Ich bin ein fitter Sportler. - OK? Gimme Some Lovin' (2013)
I'm fitter than you think!Ich bin fitter, als du denkst! Gone with the Bullets (2014)
Um, okay, I want to do a parody of that, sort of urban outfitters checkout line book,Also, das will ich parodieren. "Urban Outfitters" kann's rausbringen. Pilot (2014)
We're just going to charge it back to you anyway. You know my secretary is, like, so much younger and fitter and funnier than you?Weißt du, meine Sekretärin ist viel jünger, fitter und lustiger als du. One-Two-Three Go... (2014)
Did he say "fitter"?Hat er fitter gesagt? One-Two-Three Go... (2014)
The fitter you are, the safer you are on the go.Je fitter du bist, desto sicherer bist du unterwegs. Streif: One Hell of a Ride (2014)
- He is a very fit, young man.- Dein Freund ist ein bemerkenswert fitter junger Mann. Pixies (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเครื่อง[N] mechanic, See also: fitter, machinist, Syn. ช่างกล, ผู้คุมเครื่อง, Example: เขาขับรถไปให้ช่างเครื่องซ่อม, Count unit: คน
ช่างฟิต[N] fitter, See also: mechanic, Syn. ช่างแก้เครื่องยนต์, Example: ช่างฟิตกำลังถอดเครื่องยนต์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm khreūangjak) EN: fitter ; mechanic   

CMU English Pronouncing Dictionary
FITTER    F IH1 T ER0
FITTERER    F IH1 T ER0 ER0
OUTFITTER    AW1 T F IH2 T ER0
RETROFITTER    R EH1 T R OW2 F IH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitter    (n) (f i1 t @ r)
fitters    (n) (f i1 t @ z)
outfitter    (n) (au1 t f i t @ r)
gas-fitter    (n) - (g a1 s - f i t @ r)
outfitters    (n) (au1 t f i t @ z)
gas-fitters    (n) - (g a1 s - f i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauschlosser {m}; Bauschlosserin {f} | Bauschlosser {pl}building fitter | building fitters [Add to Longdo]
Einrichter {m}; Einrichterin {f}; Installateur {m}; Installateurin {f}; Monteur {m}; Monteurin {f} | Einrichter {pl}; Installateure {pl}; Monteure {pl}fitter | fitters [Add to Longdo]
Elektroinstallateur {m}; Elektroinstallateurin {f}; Elektromonteur {m}eletrical fitter; electrician [Add to Longdo]
Händler {m}outfitter [Add to Longdo]
Maschinenschlosser {m}; Maschinenschlosserin {f}; Schlosser {m}; Schlosserin {f}engine fitter; machine fitter; fitter [Add to Longdo]
Sportgeschäft {n}sports outfitters [Add to Longdo]
wehrfähig; wehrdiensttauglich {adj} | wehrfähiger | am wehrfähigstenfit for military service | fitter for military service | fittest for military service [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, ] plumber; pipe-fitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, a. [Compar. {Fitter} (f[i^]t"t[~e]r); superl.
   {Fittest} (f[i^]t"t[e^]st).] [OE. fit, fyt; cf. E. feat neat,
   elegant, well made, or icel. fitja to web, knit, OD. vitten
   to suit, square, Goth. f[=e]tjan to adorn. [root]77.]
   1. Adapted to an end, object, or design; suitable by nature
    or by art; suited by character, qualities, circumstances,
    education, etc.; qualified; competent; worthy.
    [1913 Webster]
 
       That which ordinary men are fit for, I am qualified
       in.                  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fit audience find, though few.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Prepared; ready. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So fit to shoot, she singled forth among
       her foes who first her quarry's strength should
       feel.                 --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformed to a standart of duty, properiety, or taste;
    convenient; meet; becoming; proper.
    [1913 Webster]
 
       Is it fit to say a king, Thou art wicked? --Job
                          xxxiv. 18.
 
   Syn: Suitable; proper; appropriate; meet; becoming;
     expedient; congruous; correspondent; apposite; apt;
     adapted; prepared; qualified; competent; adequate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitter \Fit"ter\, n.
   1. One who fits or makes to fit; esp.:
    (a) One who tries on, and adjusts, articles of dress.
    (b) One who fits or adjusts the different parts of
      machinery to each other.
      [1913 Webster]
 
   2. A coal broker who conducts the sales between the owner of
    a coal pit and the shipper. [Eng.] --Simmonds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitter \Fit"ter\, n.
   A little piece; a flitter; a flinder. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Where's the Frenchman? Alas, he's all fitters. --Beau.
                          & Fl.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 fitter [fitər]
   fitter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top