ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*encouraged*

EH0 N K ER1 IH0 JH D   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encouraged, -encouraged-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
I always painted. And my mom always encouraged me.ผมชอบวาดรูปมาแต่เล็ก และแม่แกก็สนับสนุน As Good as It Gets (1997)
My father always encouraged me to pursue my dreams.พ่อของฉันสนับสนุนให้ฉันทำตามฝันเสมอ A Cinderella Story (2004)
- But it's not encouraged.- แต่มันก็ไม่ได้รับการสนับสนุน Cubeº: Cube Zero (2004)
- It's not encouraged.- มันไม่ได้รับการสนับสนุน Cubeº: Cube Zero (2004)
I'm sorry, Peter. I shouldn't have encouraged her, but you know what little children are like these days.ฉันเสียใจ, ปีเตอร์ ฉันไม่ใช่พวกกล้าหาญ แต่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Wait! -He always encouraged me to live my own way.-เขาสนับสนุนให้ฉันมีชีวิตอยู่ตามเส้นทางของตนเองเสมอ Boys Over Flowers (2005)
Thanks, you are the one who encouraged me to compete.ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับ Go Go G-Boys (2006)
The doctor encouraged me to talk about it.คุณหมออยากให้ฉันพูดถึงมันน่ะ Now You Know (2007)
Look, blair,I encouraged you to do this.ดูนะแบลร์ ฉันสนับสนุนเธอให้ทำอย่างนี้ Bad News Blair (2007)
When a situation isn't clear,we're encouraged to make our own decisions.ในบางสถานการณ์ที่คลุมเครือ เราถูกส่งเสริมให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง The Right Stuff (2007)
In many Bedouin tribes, powerful men are encouraged to take multiple wives.ในชนเผ่าเบดูอินจำนวนมาก ผู้ชายที่มีกำลังมากจะเป็นที่สนใจ และได้มีเมียหลายคน The Nanny Diaries (2007)
It was always the view of my parents that hot weather encouraged loose morals.พ่อแม่ฉันมักจะคิดเสมอว่า อากาศร้อนจะชักจูงให้ทำผิดศีลธรรม Atonement (2007)
I permitted, indeed, encouraged your decisions regarding the people there.ผมยินดี รับการพิพากษาจากคุณ เกี่ยวกับผู้คนเหล่านั้น Saw V (2008)
But the way I see it,you encouraged a serial killer to kill on your blogแต่ที่ฉันเห็นนะ นายกระตุ้นฆาตกรต่อเนื่อง\ ให้ทำการฆ่า บนเว็บบล็อคของนาย Art Imitates Life (2008)
East High is a place where teachers encouraged us to break the status quo.อีสต์ไฮคือสถานที่ที่ครูสนับสนุนเราให้ทำสิ่งที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
THAT SHE WAS ENCOURAGED TO GO THERE LAST NIGHT.ไปสนับสนุนให้เธอไปคืนนั้น Zoe's Reprise (2009)
When I encouraged nate to reconnect with his family,ตอนที่ฉันสนับสนุนให้เนทกลับไปหาครอบครัวเขา The Grandfather (2009)
Encouraged me to do anything.ผลักดันให้ผมทำอะไร Scratches (2009)
Only thing my mama every encouraged me how to learnสิ่งเดียวที่แม่ผลักดันให้ฉันเรียนรู้ Scratches (2009)
I felt encouraged.รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเป็นกองเลย Gokusen: The Movie (2009)
But even you encouraged me to be with him.แต่แม่เอง ที่เป็นคนส่งเสริมให้หนูคบกับเขา The Wrath of Con (2009)
I-I have never intentionally encouraged emma.ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกับเอมม่า Mash-Up (2009)
It's the period when Amish youth are encouraged to explore the outside world.มันเป็นช่วงเวลาวัยเด็กของพวกอามิช ที่เปิดสู่โลกภายนอก The Plain in the Prodigy (2009)
I encouraged him to use his rumspringa to decide whether his love of music was strong enough for him to consider leaving his faith.ฉันสนับสนุนให้เขาใช้ 'Rumspringa' ของเขา ตัดสินใจว่าเขารักดนตรีมากพอ เพื่อให้เขาตัดสินใจทิ้งความเชื่อของเขา The Plain in the Prodigy (2009)
Hurting you's encouraged.ทำนายเจ็บ เป็นการปลุกใจ I Believe the Children Are Our Future (2009)
She supported me, encouraged me, bought me my first journal, and then she died.แม่สนับสนุนฉัน ให้กำลังใจฉัน ซื้อสมุดบันทึกบันทึก เล่มแรกให้ฉัน แล้วต่อมาแม่ก็เสีย The Turning Point (2009)
I saw him maybe a little encouraged.ฉันเห็นเขาอาจจะ ต้องการการสนับสนุนนิดหน่อย Astro Boy (2009)
With little or no population remaining to sustain industry, other third world countries throughout Asia have also been encouraged...กับจำนวนที่น้อยนืดของประชากร ที่เหลือไว้เพื่อค้ำจุนบริษัท ในต่างประเทศ อย่างเช่นเอเชีย ก็... .. Daybreakers (2009)
It's been a challenge. My stepfather actually encouraged me.มันเป็นอะไรที่ท้าทายน่ะค่ะ แล้วก็ พ่อเลี้ยงเป็นคนส่งเสริม Brothers (2009)
Father encouraged it.คุณสนิทกับใครที่สุดในครอบครัว The King's Speech (2010)
They encouraged me,พวกเขาสนับสนุนพ่อ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
You know how many times that William has encouraged me to take this very risk?คุณรู้ว่ากี่ครั้งที่วิลเลียม ผลักดันให้ผมทำสิ่งที่เสี่ยงมากแบบนี้? Peter (2010)
But you encouraged me to stick with it and become a doctor.แต่คุณได้ทำให้ผมไม่เปลี่ยนใจ จนผมได้เป็นหมอ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
She's making plans of her own and you've encouraged her.หล่อนวางแผนเอาไว้ และเธอก็คอยให้ท้ายหล่อน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And... me... being the woman who encouraged you to do it.และ... ฉัน... . The Sixteen Year Old Virgin (2010)
No. I-I may have encouraged him to make a gesture,เปล่านะ ฉันแค่ บอกให้เขาทำอะไรสักอย่าง The Unblairable Lightness of Being (2010)
He encouraged me to apply. And I wanna go to college, but I don't wanna leave the city.เค้าเป็นกำลังใจให้ชั้นเข้าที่นี่ และชั้นอยากเข้ามหาวิทยาลัย Belles de Jour (2010)
But she was strongly encouraged...แต่เธอไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆ A Humiliating Business (2010)
This is something you've encouraged...นี่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่... . Episode #1.12 (2010)
To her the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something, to be encouraged.สำหรับมันแล้วการผสมผสานเรื่องผู้วิเศษกับมักเกิ้ลนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกียจชัง ... แต่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนยิ่ง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I think there's something really great about a day... where you're encouraged to just lay it all on the line and say to somebody...ว่า ฉันรักเธอ Silly Love Songs (2011)
Such lawlessness will only be encouraged when being screeched at by that Glee Club!ก็เพราะว่ามีการสนับสนุน ให้กับพวกไร้ระเบียบวินัย เมื่อมีการเต้นเร้งเต้นกาโดยกลีคลับ Prom Queen (2011)
You are encouraged to attend the final judgment day of our friend, Reynard here--คุณได้รับเชิญ ไปร่วมวันสุดท้ายของเพื่อนเรา เรย์นาร์ด Original Skin (2011)
Encouraged her.ไปกระตุ้นเธอ Pandora (2011)
It tells me that you encouraged him and you gave him a lot of confidence.มันบอกผมว่าคอยสนับสนุนเขา คุณช่วยสร้างความมั่นใจให้เขา. Hanley Waters (2011)
So you encouraged her to move.แล้วคุณเป็นคนสนับสนุนให้เธอย้าย Big Sea (2011)
You were the one who encouraged me to get out there and date.เธอเคยเป็นคนที่แนะนำให้ฉันออกไปข้างนอกแล้วหาคนเดทด้วย Rhodes to Perdition (2011)
Well, Tyler said that you encouraged him to take that bar job.ไทเลอร์บอกว่าคุณสนับสนุนเขา ให้ทำงานที่บาร์ Intrigue (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragedAll my friends encouraged me to try my best.
encouragedDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encouragedEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
encouragedGeorge encouraged Ellie to study hard again.
encouragedHe encouraged his son in doing something great.
encouragedHe encouraged his son to study harder.
encouragedHe encouraged me to try again.
encouragedHer success encouraged me to try the same thing.
encouragedHe was encouraged by a professor in his college days.
encouragedHe was encouraged by his success.
encouragedHis advice encouraged me to try it again.
encouragedHis success encouraged me very much.
encouragedI felt encouraged to hear what he said.
encouragedIf he had attended the party, they would have been encouraged.
encouragedIn foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.
encouragedI was encouraged by his words.
encouragedLearning should not be forced. Learning should be encouraged.
encouragedMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
encouragedMy father encouraged me to study the piano.
encouragedMy teacher encouraged me in my studies.
encouragedMy teacher encouraged me to fulfill my ambitions.
encouragedNo one encouraged her.
encouragedPeople were even encouraged to play it.
encouragedShe encouraged him to write a novel.
encouragedShe was encouraged by the news.
encouragedThe hope of his return encouraged me.
encouragedThe professor encouraged me in my studies.
encouragedThe teacher encouraged me to study abroad.
encouragedThe teacher encouraged the students with praise.
encouragedWe are encouraged to use our imagination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ใจ[V] become conceited, See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty, Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ, Example: แม่จะไม่ใช้การชมเชยหรือให้รางวัลเพราะกลัวเด็กจะได้ใจ
ใจมา[V] be encouraged, See also: be confident, be hopeful, be supported, Syn. มีหวัง, Example: ผมใจมาเป็นกองเลยเมื่อเห็นหน้าแม่, Thai definition: มีกำลังใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGED    EH0 N K ER1 IH0 JH D
ENCOURAGED    IH0 N K ER1 AH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encouraged    (v) ˈɪnkˈʌrɪʤd (i1 n k uh1 r i jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, ] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate, #18,769 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]
ermutigtencouraged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
味を占める[あじをしめる, ajiwoshimeru] (exp,v1) to be encouraged by initial success [Add to Longdo]
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encouraged \encouraged\ adj.
   made to feel more courage, hope, or optimism.
 
   Syn: bucked up(predicate).
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encourage \En*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Encouraged} (?; 48); p. pr. & vb. n. {Encouraging}.] [F.
   encourager; pref. en- (L. in) + courage courage. See
   {Courage}.]
   To give courage to; to inspire with courage, spirit, or hope;
   to raise, or to increase, the confidence of; to animate;
   enhearten; to incite; to help forward; -- the opposite of
   {discourage}.
   [1913 Webster]
 
      David encouraged himself in the Lord.  --1 Sam. xxx.
                          6.
 
   Syn: To embolden; inspirit; animate; enhearten; hearten;
     incite; cheer; urge; impel; stimulate; instigate;
     countenance; comfort; promote; advance; forward;
     strengthen.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top