Search result for

*corpses*

(57 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: corpses, -corpses-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The log says there were 20 corpses set for chryo-storage.ในนี้บอกไว้ว่าเก็บไว้ 20 ศพ Dead Space: Downfall (2008)
Let's shoot, we'll rack up corpses too.อย่าอ่อนแอ Gomorrah (2008)
Corpses?เราต้องเข้มแข็ง Gomorrah (2008)
Let's rack up corpses.เรายังไม่รู้เลยว่าใครอยู่ฝ่ายเรา และใครต่อต้านเรา Gomorrah (2008)
We'll send your families your corpses.เราจะส่งโลงศพไปให้ครอบครัวนายทุกคน.. The Breath (2009)
I won't send your corpses, your coffins... to your families!แต่ฉันจะไม่ยอมส่งศพของพวกนาย.. หรือแม้แต่โลงศพ.. ไปให้ครอบครัวของพวกนาย! The Breath (2009)
Whoever committed this crime didn't just take the corpses.คนที่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้แค่เอาศพไป Jump the Shark (2009)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
I bet the house is full of corpses.ฉันพนันได้เลยว่าบ้านเขาต้องเต็มไปด้วยศพ Under the Mountain (2009)
Wait till you're thigh-deep in warm corpses.รอให้นายกลายเป็นขี้เถ้าก่อนนะ Good God, Y'All (2009)
Better do something fast, I'm tired of drawing corpses.คุณรีบทำอะไรเข้าเถอะ ชั้นเบื่อวาดรูปคนตายแล้ว Push (2009)
I'm haunted by the vivid memories of killings and corpses and anger and pain...ผมถูกหลอกหลอน กับความทรงจำอันเจ็บปวด มีแต่การฆ่ากัน มีแต่ศพ ความโกรธ ความเจ็บปวด The Bang Bang Club (2010)
With the other corpses in the senate.คิดแผนการกับพวกคนในสภา The Red Serpent (2010)
And my latest project, singing corpses.และโครงการล่าสุด ศพร้องเพลง Brown Betty (2010)
Well, kids that age, when they fall asleep, they're like little corpses.เอ่อ เด็กวัยนั้น ตอนที่พวกเขานอนหลับ พวกเขาเหมือนกับศพน้อยๆ The Predator in the Pool (2010)
What is it wh this job and corpses encased in mystery wrap?ทำอะไรกันมาละเนี้ย ศพถูกหุ้มอย่างมิดชิด ในถุงห่อลึกลับของฉัน? The Witch in the Wardrobe (2010)
We're fun and you're a bunch of walking corpses who drink.เราขำๆ ส่วนคุณ เป็นพวกศพเดินได้ชอบเมา A Simple Christmas (2010)
But do such strange crushed corpses of stars really exist out in the cosmos?และมีรูปแบบไม่มีความกดดันที่ สามารถต้านทานการล่มสลายนี้ และจะยังคงที่จะยุบลง จนมีลักษณะเป็นหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
Are you going to remove the corpses?จะช่วยกันย้ายซากศพลูกค้าใ่ช่มั้ย? Pasta (2010)
Who wants to take out the corpses?หรือใครอยากจะช่วยย้ายมั่ง? Pasta (2010)
You want to skin them alive then wear their flesh as a cape as you dance around their convulsing corpses.เจ้าอยากถลกหนังพวกมันทั้งเป็น และสวมใส่เนื้อหนังของมันเช่นผ้าคลุม ขณะที่เจ้าเต้นรำอยู่บนซากศพของมัน Your Highness (2011)
All right, so, all these corpses... anything relate 'em?เอาล่ะ ศพพวกนั้น มีอะไรเหมือนกันไหม My Heart Will Go On (2011)
The corpses stacked like firewood, the rivers red with their blood...ศพนอนกองเหมือนกองฟืน แม่น้ำเป็นสีแดงเพราะเลือดของพวกเขา... Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
It requires finger bones from 7 different corpses.จำเป็นต้องใช้กระดูกนิ้วมือ จากศพที่ต่างกัน 7 ศพ Corazon (2011)
The logistics alone... to find beautiful corpses before they rot.แค่ลองคิดๆดู การที่จะหาศพสวยงาม ก่อนที่มันจะเน่าเปื่อย The Wolf and the Lion (2011)
For 30 years I've been making corpses out of men, boy.ไม่งั้นมันจะเป็นหนอง กว่าสามสิบปีแล้ว ข้าสร้างกองศพ จากชายมายมาย ไอ้หนุ่ม The Pointy End (2011)
Cotter Pyke's men discovered four blue-eyed corpses.คนของค็อตเตอร์ ไพก์ เจอศพตาฟ้าอีกสี่ Fire and Blood (2011)
They'll be 20,000 corpses when Tywin Lannister gets here.ก็จะเป็นสองหมื่นศพ ยามที่ไทวิน เลนนิสเตอร์เดินทางมาถึง Baelor (2011)
Joffrey's King now, which makes your boy and his corpses-to-be nothing but rebels, it seems to me.จอฟฟรีย์เป็นกษัตริย์แล้ว นั่นทำให้ลูกชายเจ้า และร่างที่จะกลายเป็นซากศพของเขา เป็นเพียงกบฎ Baelor (2011)
Our bloated corpses go undiscovered for months but when they're dragged out, they're unrecognizable because fish have eaten out our eyeballs.ไม่มีใครพบศพอืดของเรา หลายเดือน เมื่อถูกลากจากทะเลสาบ มันแทบจำไม่ได้ เพราะปลากินลูกตาเรา The Bridge (2011)
So what's a young guy like you doing around Coral Island, or do you get off hanging out with corpses?แล้วคนหนุ่มอย่างนาย มาทำอะไรแถวโครอล ไอส์แลนด์ หรือว่าแค่อยากจะลองแฮงค์เอาท์ กับพวกซากศพเดินได้ Smokey and the Bandit (2011)
So... who took the corpses?ว่าไง... ใครเป็นคนเอาศพไปกัน Tree with Deep Roots (2011)
What about the corpses?เรื่องศพว่าไง Tree with Deep Roots (2011)
Well we have to find the corpses first, but what are all these about?เราต้องหาศพให้เจอเสียก่อน แต่ทั้งหมดนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ Tree with Deep Roots (2011)
Then as for the culprit who stole corpses last night, which side will it be?งั้นคนร้ายที่ ขโมยศพไปเมื่อคืน จะเป็นข้างไหนดี Tree with Deep Roots (2011)
Is there any reason the murderer would steal the corpses again?มีเหตุผลอะไรที่ฆาตกร จะมาขโมยศพไปอีก Tree with Deep Roots (2011)
What would they do with the corpses after they fully checked them out?เขาจะทำอะไรกับศพ หลังจากตรวจสอบแล้ว Tree with Deep Roots (2011)
Since the corpses are bulky, they must use the wagons or something.เนื่องจากศพมีขนาดใหญ่ พวกเขาต้องใช้เกวียนหรืออย่างอื่น Tree with Deep Roots (2011)
Today we were supposed to return the corpses back...วันนี้เราควรต้อง เอาศพไปคืนนี่.. Tree with Deep Roots (2011)
Well actually we were on our way to their houses to find the corpses.เอ่อ ที่จริงเราอยู่ระหว่างเดินทาง ไปบ้านพวกเขาเพื่อหาศพ Tree with Deep Roots (2011)
To help to find the culprit who stole the corpses, please tell me about it.เพื่อช่วยในการตามหาคนร้ายที่ขโมยศพ โปรดบอกข้าด้วย Tree with Deep Roots (2011)
And I'd be willing to bet... that you'll find the corpses of more of his innocent victims in there!ของผู้บริสุทธิ์อยู่ในนั้นอีกหลายศพแน่ๆ! ตระกูลคอลลินส์กลับมาทำธุรกิจพวกเขา ด้วยการฆาตกรรม Dark Shadows (2012)
This place is crawling with corpses.ที่นีมีศพนอนอยู่ Triggerfinger (2012)
Well... the way the slave trade deals in human lives for cash, a bounty hunter deals in corpses.ดี การค้าขายทาสเป็นการซื้อขายชีวิตด้วยเงิน นักล่าค่าหัวจะค้าขายร่างกายคนตาย Django Unchained (2012)
I kill people and sell their corpses for cash.และขายศพเป็นเงินสด Django Unchained (2012)
I found the corpses of two negro girls down there.ฉันเจอศพของสาวผิวดำสองคน Seven Psychopaths (2012)
Our additive kills the wolves, too... the shifters, and those disgusting little things that eat corpses.สารปรุงแต่งของเราก็ฆ่า พวกมนุษย์หมาป่าด้วย พวกแปลงร่างแล้วก็พวก น่าขยะแขยงนั่น มันกินซากศพ There Will Be Blood (2012)
Hey, there's men out there who want to fuck your corpses.เฮ้ มีคนอยู่ข้างนอกนั่น ที่อยากเสพสันต์ กับศพพวกเจ้าว่ะ What Is Dead May Never Die (2012)
Avoiding unnecessary wear and tear on their corpses.ห้ามแล่เนื้อเถือหนังศพของพวกมัน Episode #1.2 (2012)
So soulreaper orchids grow on corpses.ที่แท้มันใช้ซากศพเพาะกล้วยไม้นี่เอง The Four (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORPSES    K AO1 R P S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corpses    (n) (k oo1 p s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
死屍累々;死屍累累[ししるいるい, shishiruirui] (adj-no,adj-t,adv-to) heaps of corpses all around [Add to Longdo]
[たい, tai] (n,n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) {math} field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, ] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern, #50,379 [Add to Longdo]
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿 / ] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine, #432,347 [Add to Longdo]
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿 / ] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top