ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cooks*

K UH1 K S   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cooks, -cooks-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooksคนปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Women cooksคนปรุงอาหารสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now Bunny does this for Jerry. She cooks for clients.บันนี่ทำอาหารให้ลูกค้าเจอร์รี่ Punchline (1988)
With his forty fakirs, his cooks, his bakers His birds that warble on key, Make way for HIM, for HIM!ด้วยผู้วิเศษณ์กว่า 40 พ่อครัวของเขา คนทำขนมปังอีก นกของเขาที่ร้องเพลงเสียงเสนาะ หลีกทาง! ให้เขา ให้เขา! Aladdin (1992)
- [ Cooks Speaking Spanish ]- [พ่อครัวพูดภาษาสเปน] - ย้าย! Pulp Fiction (1994)
If a dead man cooks for the customers, they'll be so surprised they might spill their noodles.ถ้าคนตายเป็นคนทำกับข้าวล่ะก็ พวกลูกค้าต้องตกใจแน่ๆเลย พวกเค้าคงทำก๋วยเตี๋ยวหก Yomigaeri (2002)
Tell your cooks to put less scallions in the dumplingsบอกพ่อครัวให้ใส่ หอมน้อยๆ หน่อย Oldboy (2003)
She pulls a 1 2-hour shift at Jimmy's Diner, working five till five, and then she goes and cooks and cleans for an old feeb in a wheelchair to earn extra money for her crazy costumes,แม่ทำงาน 12 ชม.ที่ร้านจิม ตั้งแต่ตี 5 ถึง 5 โมงเย็น แล้วก้ไปทำอาหาร ทำความสะอาด ให้คนแก่ที่นั่งรถเข็น เพื่อหาเงินเพิ่ม มาทำเป็นชุดบ้าๆพวกนั้นแหละค่ะ Shall We Dance (2004)
God loves one who prays well more than one who cooks well.พระเจ้าทรงรักคนที่สวดมนต์ได้ดี มากกว่าคนที่ทำอาหารเก่งนะ Love So Divine (2004)
There it's not easy to find someone who cooks...นั่นหาไม่ง่ายเลย บางคนที่ทำอาหารได้... Paris ei yeonin (2004)
The pilot light on that big thing that cooks the food? It's out again.หัวเตาแก๊สอันใหญ่พังอีกแล้ว The Perfect Man (2005)
That's talented and pretty and funny... and cooks great and dances great... and doesn't need a man to be those things.คนที่เก่ง สวย ตลก ทำอาหารเก่ง เต้นรำเก่ง และไม่ต้องการผู้ชายมาช่วย The Perfect Man (2005)
Wristwatch. Cooks eggs.นาฬิกาข้อมือ ต้มไข่ได้ The Key and the Clock (2006)
She works after school cooks, and cleans for us.เธอทำงานหลังเลิกเรียน ทำกับข้าว แล้วยังทำความสะอาดอีก A Millionaire's First Love (2006)
I miss mohinder. he cooks.หนูคิดถึง คุณ โมฮินเดอร์ เขาทำอาหาร Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Commis, commis, they're cooks. Very important.คอมมี, คอมมี, เปนพ่อครัว สำคัญมาก Ratatouille (2007)
Cooks move fast. Sharp utensils, hot metal, keep your arms in.กุ๊กต้องขยับเขยื้อนไวๆ มีดต้องคม เตาต้องร้อน แขนต้องเก็บเข้าข้างใน Ratatouille (2007)
We are artist, pirate. More than cooks are we.พวกเราเป็นศิลปินหรือโจรสลัด มากกว่าเป็นกุ๊กซะอีก Ratatouille (2007)
A little wine, a friendly chat. Just us cooks.ดื่มไวน์หน่อย คุยกันตามประสากุ๊ก Ratatouille (2007)
We're not cooks, but we are family.เราไม่ใช่พ่อครัว แต่เราคือครอบครัว Ratatouille (2007)
Then there was somebody mentioning it in the gymnasium. A couple of cooks in the cafeteria were talking about it. Oh, thanks, you're making me feel a lot better.เราก็จะตายกันที่นี่ มาเถอะ ประตู ประตู Harold (2008)
They're rich! They have jewels and cooks.พวกเขารวย มีเครื่องเพชร มีพ่อครัว We're So Happy You're So Happy (2008)
Nobody cooks this better than my kitchen.ไม่มีใครทำอาหารได้ดีกว่า พ่อครัวของที่นี่ Outlander (2008)
Nobody here but us servantless American cooks.ไม่มีใครเลย นอกจากกุ๊กข้าราชการสาวชาวอเมริกัน Julie & Julia (2009)
"Servantless American cooks.""กุ๊กข้าราชการสาวชาวอเมริกัน" Julie & Julia (2009)
But they suggest that if we are continuing with it, we should get a collaborator who could take what we have and make it work for American cooks.แต่เขาแนะว่าถ้าพวกเราจะทำต่อ เราควรหาคนช่วยนำสิ่งที่เรามา แล้วทำให้มันลงตัวกับคนอเมริกันที่ทำอาหาร Julie & Julia (2009)
This has got to be a cookbook that makes French cooking accessible to Americans who do not have cooks.นี่คือหนังสือทำอาหาร ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสเป็นไปได้ สำหรับคนอเมริกันที่ไม่มีพ่อครัว Julie & Julia (2009)
We wanted to write a French cookbook for American women who do not have cooks.เราต้องการจะทำหนังสือสอนทำอาหารฝรั่งเศส ให้คนอเมริกันที่ไม่มีพ่อครัว Julie & Julia (2009)
"French Recipes for American Cooks." Terrible title."สูตรอาหารฝรั่งเศส เพื่อคนอเมริกัน"\หัวข้อน่าเกลียดมาก Julie & Julia (2009)
Okay, too many cooks in the kitchen.โอเค, มีหม้อในครัวมากเกินไปละ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
You know, like the sea-monkey wife cooks the pot roast for the sea-monkey husband, and the sea-monkey kids play with the dogนายก็รู้ ที่ภรรยาลิงทะเล ทำสตูเนื้อย่าง ให้สามีลิงทะเล และลูกๆลิงทะเล เล่นกับหมา I Believe the Children Are Our Future (2009)
Any more cracks about fry cooks, and I'll have them come in here to rough you up!มีอะไรอีกเกี่ยวกับคนทอดอาหาร และผมจะได้ให้พวกเขาเข้ามาสั่งสอนคุณ The Dwarf in the Dirt (2009)
Mother has all the relatives over and cooks upแม่จะชวนญาติมา The Pirate Solution (2009)
We're putting the cooks on the line, but don't have enough cooks.ก็เหมือน เรากำลังจะเปิดร้านอาหาร.. แต่พ่อครัวไม่พอน่ะ เข้าใจมั้ย Basilone (2010)
She hums when she cooks.เธอฮัมเพลงตอนทำอาหาร Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Technically, they, uh, they-- they call them cooks.ในทางเทคนิคคือพวกเขา เอ่อ พวกเขาเรียกว่าปรุงยา I.F.T. (2010)
I suppose if we had... at least a few more cooks together...ผมคิดว่าถ้าหากเรา... ปรุงยาด้วยกันอย่างน้อยอีกสัก 2-3 เดือน Full Measure (2010)
But I'm thinking that if we had... say, one or two more cooks?แต่ผมคิดว่าถ้าหากเรา... ปรุงยากันอีกสัก 1 หรือ 2 ครั้งได้ไหม Full Measure (2010)
We need fry cooks and bus drivers.เรายังต้องการพ่อครัวกับคนขับรถอยู่นะ Audition (2010)
I do. Leonard never cooks for me.ลีโอนาร์ด ไม่เคยทำอาหารให้ผมกิน The Spaghetti Catalyst (2010)
Geoff cooks fritters.เจฟ เป็นคนทำตระกร้าทอด Consumed (2010)
He cooks squab, pigeons fall from the sky.เขาทำลูกนกอบ นกพิราบล่วงจากท้องฟ้า Consumed (2010)
- Everything Geoff cooks dies.- ทุกอย่างที่เจฟใช้ทำอาหาร ตาย Consumed (2010)
How can someone who cooks for people have such a dirty mouth?คนที่ทำอาหารให้คนอื่นจะปากร้ายแบบนี้ได้ยังไง Pasta (2010)
However, the other dull-headed cooks may follow your example, so I will explain once and once only.ไงก็ตาม พวกหัวทึบคนอื่นๆ อาจจะทำตามเธอได้ ดังนั้นฉันจะอธิบายแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น Pasta (2010)
She's very instinctive, you know. She cooks without recipes.แบบว่า เธอมีสัญชาตญาณที่ดีมาก เธอทำอาหารโดยไม่ต้องมีสูตรอาหาร Letters to Juliet (2010)
For a fired schoolteacher who cooks crystal meth,เพราะครูที่ถูกไล่ออก คนที่ปรุงยาไอซ์ Bullet Points (2011)
Cooks the purest meth that, uh, me or anyone else has ever seen.ปรุงยาไอซ์ได้บริสุทธิ์ขั้นเทพ นั่น เอ่อ ฉันและคนอื่น ที่อาจจะเคยเห็นหน้าตากันมาก่อน Bullet Points (2011)
Not if cooks are judged on effort and adorableness.การทำอาหารไม่ได้เป็นตัวตัดสิน ความพยายามกับความน่ารักนะ Slither (2011)
If Dad cooks it, even ramen tastes good.เขาทำตัวเลวมาก อุ้ยตาย ทำไม New Tales of the Gisaeng (2011)
As long as she cooks well.ควรจะระแวงมั้ย ไม่รู้จักคิดเลย New Tales of the Gisaeng (2011)
She cooks for him every year.เขาทำอาหารให้ลุงทุกปี Tower Heist (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cooksMy mother cooks well.
cooksShe cooks chicken the way I like.
cooksHow well she cooks!
cooksShe cooks things for me that I like.
cooksShe cooks very well.
cooksToo many cooks spoil the broth. [Proverb]
cooksShe cooks well.
cooksMy sister cooks us delicious dishes.
cooksBob cooks breakfast in the morning.

CMU English Pronouncing Dictionary
COOKS K UH1 K S
COOKSEY K UH1 K S IY0
COOKSON K UH1 K S AH0 N
COOKSTON K UH1 K S T AH0 N
OVERCOOKS OW2 V ER0 K UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooks (v) kˈuks (k u1 k s)
overcooks (v) ˌouvəkˈuks (ou2 v @ k u1 k s)
pastry-cooks (n) pˈɛɪstrɪ-kuks (p ei1 s t r i - k u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, / ] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth, #53,275 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garküche {f}cookshop [Add to Longdo]
Koch {m}; Köchin {f} (angelernt) | Köche {pl}cook | cooks [Add to Longdo]
kochen; Essen zubereiten | kochend | gekocht | er/sie kocht | ich/er/sie kochte | er/sie hat/hatte gekochtto cook | cooking | cooked | he/she cooks | I/he/she cooked | he/she has/had cooked [Add to Longdo]
vorkochen | vorkochend | vorgekocht | er/sie kocht vor | ich/er/sie kochte vor | er/sie hat/hatte vorgekochtto precook | precooking | precooked | he/she precooks | I/he/she precooked | he/she has/had precooked [Add to Longdo]
zerkochen | zerkochend | zerkocht | zerkochteto cook to rags | cooking to rags | cooks to rags | cooked to rags [Add to Longdo]
Zu viele Köche verderben den Brei. [übtr.]Too many cooks spoil the broth. [Add to Longdo]
Cooksturmvogel {m} [ornith.]Cook's Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船頭多くして船山に登る;船頭多くして船山に上る[せんどうおおくしてふねやまにのぼる, sendouookushitefuneyamaninoboru] (exp) too many cooks spoil the broth (lit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top