ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chronical*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chronical, -chronical-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronically[ADV] แบบเรื้อรัง, Syn. frequently, habitually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronical(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronically illผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From an early age I came to think of myself as others thought of me. Chronically ill.ตอนเล็กๆ ผมก็คิดถึงตัวเองเหมือนอย่างที่ใครๆเค้าคิดกัน, พวกป่วยเรื้อรัง Gattaca (1997)
If this boy's mother tried to commit suicide and he's from a chronically unhappy household.ถ้าแม่ของเด็กคนนี้เคยพยายามฆ๋าตัวตาย และถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่ไม่มีความสุข From Childhood's Hour (2011)
- George Beckworth, Chronicle-Herald.- George Beckworth, News Chronical. (Muldoon) Danke, Sir. The Green Berets (1968)
- Beckworth.Vom News ChronicalThe Green Berets (1968)
Mr. Beckworth is with the Chronicle-Herald.Mr. Beckworth vom News Chronical. - Freut mich. The Green Berets (1968)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออดแอด[v.] (øtaēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICALLY K R AA1 N IH0 K AH0 L IY0
CHRONICALLY K R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronically (a) krˈɒnɪkliː (k r o1 n i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chronisch {adv}chronically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronical \Chron"ic*al\, a.
   Chronic.
   [1913 Webster]
 
      Partly on a chronical, and partly on a topical method.
                          --J. A.
                          Alexander.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top