ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronically

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronically-, *chronically*, chronical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronically(adv) แบบเรื้อรัง, Syn. frequently, habitually

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronically illผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From an early age I came to think of myself as others thought of me. Chronically ill.ตอนเล็กๆ ผมก็คิดถึงตัวเองเหมือนอย่างที่ใครๆเค้าคิดกัน, พวกป่วยเรื้อรัง Gattaca (1997)
If this boy's mother tried to commit suicide and he's from a chronically unhappy household.ถ้าแม่ของเด็กคนนี้เคยพยายามฆ๋าตัวตาย และถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่ไม่มีความสุข From Childhood's Hour (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chronically
chronically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronically

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronically
   adv 1: in a habitual and longstanding manner; "smoking
       chronically" [syn: {chronically}, {inveterate}]
   2: in a slowly developing and long lasting manner; "chronically
     ill persons" [ant: {acutely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top