ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*autobiographic*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: autobiographic, -autobiographic-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง, เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the novel is autobiographical, is that right?เพราะเป็นนิยายเกี่ยวกับประวัติชีวิตใช่ไหม? Atonement (2007)
"and I'm writing to request autobiographical information on the man who funded the exhumation of Anok's tomb. ""และผมได้เขียนมา เพื่อขอทำข้อมูลชีวประวัติ ของชายที่เราพบร่างเขา จากการถูกขุดขึ้นมา จากหลุมฝังศพเอน็อค" A Night at the Bones Museum (2009)
I'll be performing the seminal, and in my case, semiautobiographical Broadway classic, ผมจะมาแสดงเพลงสุดประทับใจ ซึ่งในที่นี้ ค่อนข้างตรงกับชีวิตผมครึ่งนึง เพลงบรอดเวย์สุดคลาสสิค I Am Unicorn (2011)
Superior autobiographical memory.มีความจำสุดยอด The Hard Drive (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTOBIOGRAPHICAL AO2 T AH0 B AY2 AH0 G R AE1 F IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autobiographic (j) ˌɔːtəbaɪəgrˈæfɪk (oo2 t @ b ai @ g r a1 f i k)
autobiographical (j) ˌɔːtəbˌaɪəgrˈæfɪkl (oo2 t @ b ai2 @ g r a1 f i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自序[zì xù, ㄗˋ ㄒㄩˋ, ] author's preface; autobiographical notes as introduction to a book, #57,765 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
autobiografischautobiographical [Add to Longdo]
autobiographisch { adv }autobiographically [Add to Longdo]
autobiographischeautobiographic [Add to Longdo]
autobiographischesautobiographical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autobiographic \Au`to*bi`o*graph"ic\, Autobiographical
 \Au`to*bi`o*graph"ic*al\, a.
   Pertaining to, or containing, autobiography; as, an
   autobiographical sketch. "Such traits of the autobiographic
   sort." --Carlyle. -- {Au`to*bi`o*graph"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autobiographic
   adj 1: of or relating to or characteristic of an autobiographer;
       "he seldom suppressed his autobiographical tendencies"
       [syn: {autobiographical}, {autobiographic}]
   2: relating to or in the style of an autobiography; "they
     compiled an autobiographical history of the movement" [syn:
     {autobiographical}, {autobiographic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top