ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anguished*

AE1 NG G W IH0 SH T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anguished, -anguished-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanguished[ADJ] ซึ่งปราบปราม, Syn. beaten, overthrown, overwhelmed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์ Night and Fog (1956)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
My father has languished in prison for too long.พ่อขอข้าอยู่ในที่คุมขัง นานเกินไป The Coming of Arthur: Part Two (2010)
The more exquisite the baked goods, the more anguished your soul.คุ้กกี้ยิ่งเลิศเท่าไหร่ ใจเธอยิ่งเจ็บปวดเท่านั้น Searching (2011)
You have languished here for far too long, as time and time againพวกคุณทุกข์ทรมานมานานแล้ว วันแล้ววันเล่า Inostranka (2011)
Ms. Queen has languished in the Iron Heights prison now for five months.คุณควีนได้ทุกข์ทรมานกับการถูกคุมขัง ในคุกไอร่อนไฮมาเป็นเวลาห้าเดือนแล้ว Broken Dolls (2013)
This wanderer, who worshiped an infinite universe languished in confinement for eight years.นี้จรจัดที่บูชาจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ดองในที่คุมขังเป็นเวลาแปดปี Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGUISHED    AE1 NG G W IH0 SH T
LANGUISHED    L AE1 NG G W IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anguished    (j) ˈæŋgwɪʃt (a1 ng g w i sh t)
languished    (v) lˈæŋgwɪʃt (l a1 ng g w i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀嚎[āi háo, ㄞ ㄏㄠˊ, ] to howl in grief; anguished wailing; same as 哀号, #47,510 [Add to Longdo]
哀号[āi háo, ㄞ ㄏㄠˊ, / ] to cry piteously; anguished wailing; same as 哀嚎, #50,550 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmachten; sich sehnen (nach) | schmachtend; sich sehnend | geschmachtet; gesehntto languish (for) | languishing | languished [Add to Longdo]
von Schmerz geplagtanguished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
悶々;悶悶[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anguished \anguished\ adj. [p. p. from {anguish}.]
   suffering anguish; experiencing extreme pain, distress, or
   anxiety
 
   Syn: suffering, tormented
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top