ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*祘*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -祘-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒜, suàn, ㄙㄨㄢˋ] garlic
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  祘 (suàn ㄙㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 3,444
[祘, suàn, ㄙㄨㄢˋ] to calculate
Radical: Decomposition: 示 (shì ㄕˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 8,846

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, Pop, I got a handle on the low-level stuff... keepin' the taxis running, overseeing the crap games... the odd union meeting, but it's time.[CN] 琵砛璸ó常иユ窥 瞷琌 Knockaround Guys (2001)
Taxi![CN] 璸ó Lover's Concerto (2002)
Well, I can slow my routine down.[CN] и絯辽,и禬禫и The Wrestler (2008)
Have yourself a real nice trip. Owen?[CN] 痷タ磖е Monte Carlo (2011)
I'm serious. Would you talk to him for me? Tell him it's been a year since anything's been up my nose.[CN] 禗и琌盡τㄓ Knockaround Guys (2001)
Why don't I give her a ride?[CN] и更盾 Insomnia (2002)
My father was a civil engineer.[CN] и克 讽琌 Formosa Betrayed (2009)
There's a taxi[CN] 璸óㄓ Lover's Concerto (2002)
Certain students will be invited...[CN] 琘贺厩ネ穦淋叫 How High (2001)
Do you think you'd be asking me to marry you tonight if I wasn't headed off to the City of Love tomorrow?[CN] 粄穦璶―иさ边儿倒 狦иぱ⊿Τ币 玡┕攀稲ぇ常 Monte Carlo (2011)
- It's being around you. Don't touch me, you know.[CN] ぃ璶窱и и稱穎璸ó Before Sunset (2004)
You think I'd be here today? I'm serious. I think I wrote it, in a way, to try to find you.[CN] и弧痷琘贺 и糶硂セ碞琌т Before Sunset (2004)
Pam, I don't want you worrying a bit about Grace on this trip.[CN] ┈﹊иぃ稱琵踞み 腐秃捣硂Ω Monte Carlo (2011)
Terraformers. Planet engineers.[CN] 杆砞 Aliens (1986)
That it resumed its course, and was subsequently set for self-destruct by you for reasons unknown.[CN] び差币 繦碞砆笆ま脄 ぃ Aliens (1986)
Couldn't we put a remote sentry unit in the tunnel and then seal that door?[CN] и硄笵竚环换北盺虫 Aliens (1986)
What does that tell you about how emotionally available you are?[CN] и弧筁闽 北薄狐? Daredevil (2003)
And if I could make that valuable, you know, to capture that... that would be the attempt, or...[CN] 狦琵硂贺筁跑眔Τ基 笵ê贺薄挂 硂 硂獽琌и笆诀 Before Sunset (2004)
The way that cop had pulled his gun out, and everything, right?[CN] 琌ê牡诡┺簀よΑ の硂筁い贺贺盾 Before Sunset (2004)
The way I raised ya, privilege and such... but I'm having a hard time figuring out... what it is you need.[CN] 竒筁羮螟筁т ぐ或琌縒礚 ぃ琌 Knockaround Guys (2001)
I hardly think we know each other well enough for that, princess.[CN] 瓳иぃ粄и竒剪眡 が秨 Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Like three or four minutes long, the whole thing.[CN] 俱筁碞 硂だ牧 Before Sunset (2004)
It's better to take photos on our return from the mission.[CN] 程单酚钩 Das Boot (1981)
How did I fail women's studies?[CN] и┦揭或讽奔? How High (2001)
They actually enjoy the process of helping others.[CN] 痷琌ㄉ 腊ê贺菌 - 讽 Before Sunset (2004)
Like, this journey never ends.[CN] 碞钩, 硂ッ环⊿Τ沧翴. A Walk to Remember (2002)
About life, hope and the long journey ahead.[CN] 闽ネ㏑,辨... ...临Τ硂Ω. A Walk to Remember (2002)
In fact, all through high school, all I could think, on the few occasions Texas Barbie managed to make it to class, was,[CN] ㄤ龟 ┮Τ蔼い戳и稱碞琌.. Texas Barbie逼揭 и稱... 礚阶琌眔履吹ゑ恨瞶 ウㄏ摸 Monte Carlo (2011)
That's kind of a tough trip for a man who has to work Saturday nights, right?[CN] 癸秅せ边痁ㄓ弧 痷琌羮螟 Crazy Heart (2009)
Let's go![CN] ê獽膥尿иゼЧΘ Tiger Cage 2 (1990)
They actually had to repel a few Indian attacks as they were building it.[CN] 硂縀 ㄇ材筁い ㄓю阑筁 The Shining (1980)
You know?[CN] 笵盾 ┋褐琌帝ウ筁 Before Sunset (2004)
This installation has a substantial dollar value attached to it.[CN] 硂琌Τ基エ戈 Aliens (1986)
I behaved as an imbecile last night animated in part by drink, in part by your beauty and in part by my own foolish pride.[CN] и琎边パ边穦耻翴皊 瞷伐稭镍 琘贺量琌腞 は琌и稭镍眔. Kate & Leopold (2001)
He wanted to wish me a good flight.[CN] 琌ㄓи磖е Formosa Betrayed (2009)
Also I will not be made a special trip to the shoe, right?[CN] ぃ穦琌盡ㄓ临и綾 Da Xiao Jiang Hu (2010)
Well, you and Emma are both heading off to Paris tomorrow. They are not gonna know what hit 'em.[CN] ㎝︺嚎ぱ癬币ぺ兢 ぃゲ璶笵ぐ或ㄆ Monte Carlo (2011)
I think of it now as more a general wearing out process.[CN] и谋眔硂ぃ筁琌タ盽ρて筁 The Notebook (2004)
Just maybe, uh, keep the running to a minimum.[CN] ...砛眔р絛瞅北程 ┪砛и疾阑梅侥疾 The Wrestler (2008)
Really? What are the signs... education, culture?[CN] 痷盾Τぐ或疭┖ 琌毙▅ゅて畉钵 Sentimental Education (2004)
In a way, I put all my romanticism into that one night... and I was never able to feel all this again.[CN] 琘贺ири┮Τ憨 稰谋常щ猔ê边 и竒⊿Τ快猭Τ ê妓稰谋 Before Sunset (2004)
That was your best course, as I recall.[CN] ê琌程揭 碞钩и拘 Daredevil (2003)
And our wonderful journey began.[CN] 碞硂妓,и碞祇ネМ Perfect Wedding (2010)
They enjoy the goal, but not the process.[CN] 跌琌ヘ τ獶筁 - ⊿岿 Before Sunset (2004)
And get this, she writes movie reviews for the Chronicle.[CN] Monterey郡 碞20だ牧隔 Mr. Monk and the End: Part 2 (2009)
You've got it into auto-refuel mode and it's sequencing right?[CN] 钡硄笆猳Α ウ繵瞯タ絋盾 Aliens (1986)
While she's not a virgin, she saved her virginity for you... and pleasure comes with experience.[CN] 礛τ璝ぃ琌矪 рΩ倒... 砍灸蛤砍菇Τ闽 痷盾? In the Realm of the Senses (1976)
Left 5 degrees rudder.[CN] オ搽5 穝︽ : Das Boot (1981)
Yeah. Look, Ripley, this is a multimillion-dollar installation, OK?[CN] 立炊产 硂琌计κ窾じ 癸ぃ癸 Aliens (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top