ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

银河

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -银河-, *银河*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银河[yín hé, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
银河[yín hé xì, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, / ] galaxy, #34,028 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From this time the whole universe is in a state of explosion as galaxies as well.[CN] 从那时起整个宇宙就处于 爆炸状态 银河系也一样. 我们能用实验观测到银河 The Illumination (1973)
Gracious hospitality is easy in any Starliner apartment.[CN] 银河号公寓永远热情接待 Shivers (1975)
Hello, I'm Ronald Merrick, and I'm here to invite you aboard our Starliner.[CN] 哈罗,我是雷诺莫瑞克 邀请您入住银河号公寓 Shivers (1975)
GALAXY[CN] 片名: 银河系 原创翻译: 熊仔俠 许可证: Gingakei (1967)
Although downtown Montreal is only 12 and a half minutes away, once you've crossed the bridge to Starliner island, the noise and the traffic of the city might as well be a million miles away.[CN] 离蒙特娄闹区只要12分钟半 旦过了河来到银河号小岛 城市的车潮和噪音 Shivers (1975)
In all the immensity of our universe and the galaxies beyond... the Earth will not be missed.[CN] 在浩瀚无垠的宇宙和银河之外 没有东西会记得地球 Rebel Without a Cause (1955)
And while the flash of our beginning... has not yet traveled the light years into distance... has not yet been seen by planets deep within the other galaxies... we will disappear into the blackness of the space from which we came... destroyed as we began, in a burst of gas and fire.[CN] 我们诞生时发出的闪光 所传播的距离还未远至 尚未传至位于银河深处的星球 Rebel Without a Cause (1955)
Cruise the seasons, the sun and the stars without ever leaving the great ship Starliner.[CN] 在银河星号里 看季节更迭 物换星移 Shivers (1975)
There is the Milky Way made up of stars, and there are bridges of rainbows.[CN] 星星铺成银河 彩虹架做飞桥 Havoc in Heaven (1963)
Day-to-day living becomes a luxury cruise when you've made your home at Starliner Tower apartments.[CN] 日常生活就变成奢华体验 当你入住银河号公寓 Shivers (1975)
Welcome to Starliner Towers.[CN] 欢迎来到银河号公寓 Shivers (1975)
Cruise Starliner.[CN] 尽在银河号公寓 Shivers (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top