ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酲-, *酲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酲, chéng, ㄔㄥˊ] hangover; uncomfortable
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  呈 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 6,850

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] alcoholic, #206,457 [Add to Longdo]
[jiě chéng, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄥˊ, ] to sober up; to sleep off the effect of drink [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hug the barrel in farewell[CN] 钟离抱兜心顶 True Legend (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (chéng, ㄔㄥˊ) alcoholic [CE-DICT-Simplified]
  • (chéng, ㄔㄥˊ) alcoholic [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top