ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

部落

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -部落-, *部落*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部落[bù luò, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ, ] tribe, #8,724 [Add to Longdo]
部落[bù luò gé, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜˊ, ] blog (phonetic) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
部落[ぶらく, buraku] (n) (1) (sens) hamlet; subunit of village; (2) burakumin area; (P) [Add to Longdo]
部落解放運動[ぶらくかいほううんどう, burakukaihouundou] (n) (See 部落民) Buraku Liberation Movement [Add to Longdo]
部落[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Years of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.移住者の部落が野蛮人によって征服され、移住者の希望も生活も土壇場にきた時、長い歳月をかけての不幸とのたたかいに終止符がうたれた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No filthy people are allowed here.[CN] 不准进去 不能让部落民进去 Apostasy (1948)
"If you still look down on villagers, or honor the samurai or the noble, you are still bound to the feudal way of thinking."[CN] 人们蔑视部落民 把士族身份看得很重要 这是因为我们的社会上 还残留着凄惨的封建的东西 Apostasy (1948)
Let's go. I heard he hides his caste so that he can go see his doctor.[CN] 听说发现他是部落民 被医院赶出来了 Apostasy (1948)
If the adults keep behaving like that, they're not good role models to the children who are learning about equality at school.[CN] 从旅馆把生病的部落民赶出 学校里教学生四民平等 现实中却这样 Apostasy (1948)
You sold out your whole village for a watch.[JA] 時計の為に 部落を売った The Lone Ranger (2013)
However, conventional perceptions and mere ignorance were still in existence.[CN] 可是长时间的旧习和无知 部落民仍然受到世人的 Apostasy (1948)
Theyveallfailed. Ive never seen anything like it.[JA] 全部落ちてます 初めてのことで... Midnight Special (2016)
There's only one way for a villager to make it in society.[CN] 部落民要在社会上立足 只有一个办法 Apostasy (1948)
He brought them to his village to be healed.[JA] 手当てをする為 部落に連れて帰った The Lone Ranger (2013)
Of highest rank were the samurai, followed by the farmers, then the tradesmen and villagers or "outcasts" at the bottom. Society was controlled by submission and oppression.[CN] 武士下面是百姓,町人 然后是部落 Apostasy (1948)
Okay, now look, everything is fine.[JA] さて、これで全部落ち着いた Money Monster (2016)
Also, when faced with any sort of difficulty... they're apt to go off into their own tribal language, which is naturally unintelligible.[CN] 而且.当遇到困难的时候 他们就开始说他们部落的语言 那语言莫名其妙 Blithe Spirit (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
部落[ぶらく, buraku] kleines_Dorf, Siedlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top