ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

调头

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -调头-, *调头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调头[diào tóu, ㄉㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / 調] variant of 掉頭|掉头, to turn through 180 degrees; a U-turn; to turn around, #26,172 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean it Alan. I'd like you to turn round please.[CN] 我说真的,艾伦,我想你调头 Too Late for Tears (1949)
The next time you make a turn, signal. You think you can remember that?[CN] 下次调头时要打灯,记住了吗? Too Late for Tears (1949)
Alright .. we'll turn around.[CN] 好吧,我们调头 Too Late for Tears (1949)
Achilles turning under smoke, sir.[CN] 阿喀琉斯号在烟雾中调头 Pursuit of the Graf Spee (1956)
We told them we'd be there, but we'll turn around.[CN] 虽然说了要去,但还是调头 Too Late for Tears (1949)
Please, I'm just not going. Slow down and find a place to turn.[CN] 我不去了,慢下来找个地方调头 Too Late for Tears (1949)
Turn around.[CN] 调头 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Much riding, Inglés. I couldn't turn back till the snow has melted.[CN] 骑马很远的,老外 我要等雪融化才能调头回来 For Whom the Bell Tolls (1943)
Get in and turn the car around.[CN] 上车,调头 Raw Deal (1948)
On this road? We can't do it, sweetie.[CN] 这条路不能调头,宝贝 Too Late for Tears (1949)
I've been trying to think of the right way to ask you to turn around and go back.[CN] 我一直在想让你调头回去的理由 Too Late for Tears (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top