ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

熟手

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熟手-, *熟手*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, ] skilled person; an experienced hand, #83,194 [Add to Longdo]
熟无熟手[shú wú shú shǒu, ㄕㄨˊ ˊ ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, / ] not to notice a familiar sight; blind to sth [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if he knows enough to take convincer money off a good grifter like Harry... that's what he's done.[CN] 他知道很多 足以迷惑Harry这样的熟手 并且反过来骗得钱财 正如他所做的 Gold Mine (2005)
I'm getting the hang of this.[CN] 我开始熟手 Ant-Man (2015)
I think I'm getting the hang of this.[CN] 我应该熟手了... Ant-Man (2015)
You sure know what you're doing[CN] 挺熟手 Infernal Affairs (2002)
Well, he's qualified. He's been there hundreds of times.[CN] 祖够资格,而且熟手... Fair Game (2010)
These aren't punks. They're pros.[CN] 佢哋唔系新仔,相当熟手 Go Fast (2008)
Don't worry about that, all our daughters are professionals.[CN] 这不必担心 我家女儿都是熟手 Episode #2.8 (2011)
Best friend and longtime assistant Eddie Corbett has just been arrested.[CN] 你要告诉我们怎么回事? 他是个熟手 就这么多吗? Rush Hour 2 (2001)
Yes.[CN] 而且很熟手 Oshin (2013)
Got some real g0-getters. Is it my fault?[CN] 那就找些熟手来做 这能怪我吗 12 (2007)
- and itjust so happens... i have an acquaintance named dale who is a specialist in this area.[CN] 我有个朋友叫阿达,对此很熟手 Lucky Numbers (2000)
Now it'll just be a formality.[CN] 是个熟手 Open Your Eyes (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top