ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昫-, *昫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[昫, xù, ㄒㄩˋ] warm
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic] sun

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, ] variant of 煦; warm, #567,371 [Add to Longdo]
[Liú Xù, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] Liu Xu (887-946), politician in Later Jin of the Five Dynasties 後晉|后晋, compiled History of Early Tang Dynasty 舊唐書|旧唐书 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this a mistake?[CN] 唸懂涴爵岆跺渣鎰? Julie & Julia (2009)
Lois, whenever I misled you, it was for your own protection.[CN] 繞眢佪ㄛ眳扂饒欴絳斕飲岆峈賸斕腔假覂砑﹝ All-Star Superman (2011)
And my deathbed claims that I've seen the error of my ways can't change that.[CN] 扂婓還笝笝衾賸赻撩溢狟賸拸楊譆硃腔渣 All-Star Superman (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top