ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抻-, *抻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抻, chēn, ㄔㄣ] to pull
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 5,131

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēn, ㄔㄣ, ] to pull; to stretch; to draw sth out, #43,054 [Add to Longdo]
[chēn miàn, ㄔㄣ ㄇㄧㄢˋ, ] to make noodles by pulling out dough; hand-pulled noodles, #152,177 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My trip to the sun, it not only tripled my strength it tripled my curiosity, my imagination, my creativity.[CN] 涴珨昋眳藏ㄛ祥硐妏扂腔薯崝酗賸3捷... ...珩肮欴蔚扂腔疑陑﹜砑砉薯睿斐婖薯溫湮賸3捷﹝ All-Star Superman (2011)
Open your eyes! Get your goddamn heads out of the sand![CN] 睁开眼睛 把你们该死 的脑袋都给我出来 Little Children (2006)
I threw it out. I was holding Parker upside down. OK.[CN] 我的后背 我着了 我刚才拎着parker玩倒立 Next (2005)
Detective Crawford.[CN] 淈親櫛腦肅﹝ Angle of Attack (2014)
Because when you're mad at me, Your neck gets all long until it looks like that.[CN] 你脖子会成这样 Duped (2009)
How big is it?[CN] (閉侺寰賸忑棒婥數赫) 坳衄嗣湮ˋ All-Star Superman (2011)
We do Pilates and stretching and ballet[CN] 有时候我们练普拉提 拉筋骨 This Is It (2009)
"Superman saves mission to the sun"?[CN] ※閉侺寰數赫ˋ§ All-Star Superman (2011)
My foot actually pronates... so my It band is strained when I run, which is painful.[CN] 实际上我的脚内翻 跑的时候髂胫束得特别疼 Celeste & Jesse Forever (2012)
stretch this out let's go[CN] 把这个开 走啊 Summer Storm (2004)
Detective Forge assured me that the police would be outside all night.[CN] 痰憫劑悵痐劑舷婓俋忐珗 Crying Freeman (1995)
- Advise Key West Drug Enforcement.[CN] 薊釐憬馮擁 Licence to Kill (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top