ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -囈-, *囈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[囈, yì, ㄧˋ] to talk in one's sleep; somniloquy
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  藝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] talk in sleep, #42,025 [Add to Longdo]
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy, #66,354 [Add to Longdo]
撒呓挣[sā yì zhēng, ㄙㄚ ㄧˋ ㄓㄥ, / ] somniloquy; to talk or act in one's sleep; sleep-walking [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive my reverie.[CN] 請原諒我那些空洞的 The Tomb of Ligeia (1964)
All down the drive[CN] 雛翻奻 A Prairie Home Companion (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top