Search result for

อาจเป็นได้

(17 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจเป็นได้-, *อาจเป็นได้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could happen.ก็อาจเป็นได้ Ball and Chain (2010)
Could be.อาจเป็นได้ Joy (2008)
Maybe-- maybe I got, like, a god-given talent, huh?อาจเป็นได้ ผมอาจจะได้รับประทานพรพิเศษจากพระเจ้า ว่าไหม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
It is possible.อาจเป็นได้ Faceless, Nameless (2009)
It may not be the proper term, Dr.Brennan, but I can assure you,correct or not, "midget wrestling" is an American pastime... as wrong as that may be.มันอาจไม่ใช่ความปกติ ตามธรรมชาติ ดร.แบรนเนน แต่ผมมั่นใจว่าคุณพูดถูก หรือไม่งั้น "คนแคระที่เป็นนักมวยปล้ำ" อาจเป็นแค่งานอดิเรก ก็อาจเป็นได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
You know, I really thought that if I made the perfect debut people would finally forget that I'm just a Brooklyn nobody.อาจเป็นได้ นายก็รุ้ ฉัน ฉันคิดจริงๆ ถ้านั่นจะทำให้ฉันเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
There will, Interestingly enough,อาจเป็นได้ว่า การสร้างความสนใจนั้น The Performer (2009)
Ectomorpheus, same basic phenotypeดูจากลักษณะแล้วก็อาจเป็นได้ The Tourist (2010)
Is it a tad over the top to bill the district for skydiving lessons... to have the Cheerios parachuted onto the football field?มันเกินไปมั้ย ที่จ่ายค่าเรียนดิ่งพสุธา เพื่อให้เด็กฉัน กระโดดร่มลงบนสนาม? อาจเป็นได้ Dream On (2010)
That he had cancer as well?- ด้วยใช่มั้ย - อาจเป็นได้ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
If you are related, it would mean katherine had a childหากว่าคุณกับเธอมีสายเลือดเกี่ยวข้องกัน นั่นอาจเป็นได้ว่าแคทเธอรีนมีลูก Bloodlines (2010)
Well, could be. We'll know more once we I.D. the body.อาจเป็นได้ เราจะรู้เมื่อรู้ชื่อเหยื่อ Signals Crossed (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perhaps[ADV] บางที, See also: อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้, Syn. maybe, possibly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
maybe(adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top