ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุ่งเน้น

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งเน้น-, *มุ่งเน้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งเน้น[V] emphasize, See also: aim at, focus on, Syn. เน้น, Ant. มองข้าม, Example: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง, Thai definition: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's about quantity. Not quality!เขามุ่งเน้นแต่ปริมาณ ไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพเลย Crazy First Love (2003)
You need to focus on the medicine.คุณต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ All by Myself (2008)
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ ABQ (2009)
So we're zeroing in on them.งั้นเราต้องมุ่งเน้นไปที่เขา Bloodline (2009)
Now, we've been concentrating on the game, not the risk.ขณะนี้เราได้รับการมุ่งเน้นที่เกม, not ความเสี่ยง Death Race 2 (2010)
Everyone needs to really focus on-on finding Tara.ทุกคนกำลังมุ่งเน้นความสำคัญ ไปยังการตามหาตัวธาร่า June Wedding (2010)
I offer the guidance of a priest, try and keep us focused on God's will.พ่อทำตามคำเสนอแนะของท่านปุโรหิต และพยายามให้เรามุ่งเน้นในพระประสงค์ของพระเจ้า Home (2010)
Tactical Unit 1, under my command, will focus on last night's murder.หน่วยยุทธวิธี 1 ที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของผม จะมุ่งเน้นความสำคัญให้กับเหยื่อฆาตกรรมเมื่อคืนนี้ Episode #1.4 (2010)
Focus on the suspect pool, eliminate those unidentified vehicles.มุ่งเน้นความสนใจไปยังกลุ่มผู้ต้องสงสัย กำจัดยานพาหนะที่ไม่ปรากฏชื่อให้อยู่ในวงแคบลง Episode #1.4 (2010)
Was getting her act together, focusing on school.ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น จึงมุ่งเน้นสนใจไปที่โรงเรียน The Townie (2010)
We hypothesize that, as the human being developed the ability to forecast their own self-dissolution, their own death, which is tremendously anxiety-generating, that another concept emerged which allowed that anxiety to be reduced.แต่มันถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นพลังงาน ในชุดเล็ก ๆ ของเซลล์สมอง ในกลีบขมับขวา เซลล์เหล่านั้นเขาเชื่อว่า Is There a Creator? (2010)
You know, you gotta focus, man.คุณรู้ว่าคุณ gotta มุ่งเน้นมนุษย์ We Bought a Zoo (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top