ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aim at

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aim at-, *aim at*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim at(phrv) เล็ง (ปืน) ไปที่, Syn. shoot at, take at
aim at(phrv) มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pest... aim at what you can take.ยายตัวแสบ... เดี๋ยวเธอจได้รู้ว่าต้องรับ บทเรียนอะไรบ้าง My Little Bride (2004)
Some of guys aim at the girl intoxicated.ผู้ชายบางคนตั้งใจมอมเหล้าผู้หญิงนะ My Sassy Girl (2008)
You aim at the man.- นายเล็งไปที่ผู้ชายคนนั้นนะ The Breath (2009)
- Aim at the right side.- เล็งไปทางขวา! The Breath (2009)
Okay, shoot, aim at his head. Aim at his head!OK ยิง กระสุนที่หัว กระสุนที่หัวเค้า! [ Rec ] 2 (2009)
First, Akiyoshi Kanako-san took aim at Matsushita-san from a distance...ตอนแรก อาคิโยชิ คานาโกะซัง... ...ทำการเล็งไปที่มัทสึชิตะซังจากระยะ... Episode #1.5 (2009)
We aim at the heavens!เราจะเล็งไปที่สวรรค์ Great and Unfortunate Things (2010)
Ready, aim at the Governor's mansion.พร้อมแล้ว เล็งไปที่จวนข้าหลวง 1911 (2011)
Keep your finger aim at it so we can see where it is.ชี้ไปมัน พวกเราจะได้รู้ตำแหน่งของมัน It Follows (2014)
Just aim at the middle of the debris.แค่เล็งไปตรงกลางกองนั้น Streets of Fire (2014)
So I aim at the blue bottle, like, there it is. I'm like, "Okay, and..."ดังนั้นผมจึงมีจุดมุ่งหมายที่ขวดสีฟ้าเช่น มีเป็น ฉันชอบ "โอเคและ ... " Chappie (2015)
- Aim at what?- เล็งตรงไหน The Angry Birds Movie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aim atAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
aim atAll of us aim at success.
aim atHe achieved his aim at last.
aim atIt is not the least of life's ironies that this, which we all aim at, is better not quite achieved.
aim atIt is wrong to aim at fame only.
aim atI will carry out my aim at any expense.
aim atNo one in the village knew that the soldiers were taking aim at their village.
aim atTake steady aim at the tiger.
aim atTrade companies aim at a new market in Asia.
aim atWe must achieve our aim at any price.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งเน้น(v) emphasize, See also: aim at, focus on, Syn. เน้น, Ant. มองข้าม, Example: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง, Thai Definition: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ
แสดงเจตจำนง(v) aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
แสดงเจตนา(v) intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
ตั้งเป้า(v) aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai Definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
มุ่งหมาย(v) aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
เขม้น(v) gaze at, See also: aim at, stare at, Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง, Example: เขาเขม้นมองป้ายโฆษณาอย่างสนใจมาก, Thai Definition: จ้องมองดูโดยมุ่งเฉพาะ
มุ่งมาด(v) be determined, See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for, Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา, Example: หล่อนมุ่งมาดที่จะเข้าทำงานในธนาคารแห่งนี้, Thai Definition: คาดหมายไว้
เล็ง(v) aim at, See also: point, level, Syn. เพ่งมอง, หมาย, หมายเฉพาะ, Example: เขาเล็งที่ตรงนี้เอาไว้แล้วมันเหมาะที่จะทำเป็นห้างสรรพสินค้า, Thai Definition: มองจ้องตรงไปอย่างมีจุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุ่ง[mung] (v) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target  FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหมาย[mungmāi] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on  FR: viser ; ambitionner
เพ่งเล็ง[phengleng] (v) EN: have an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark  FR: viser ; scruter ; chercher à
แสดงเจตนา[sadaēng jettanā] (v, exp) EN: intent to ; aim at ; stretch out for
ตั้งเป้า[tangpao] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try

Japanese-English: EDICT Dictionary
目指す(P);目差す;目ざす[めざす, mezasu] (v5s, vt) to aim at; to have an eye on; (P) #3,634 [Add to Longdo]
狙う[ねらう, nerau] (v5u, vt) to aim at; (P) #8,792 [Add to Longdo]
旨とする[むねとする, munetosuru] (exp, vs-i) to make it a principle to ...; to aim at doing [Add to Longdo]
付け目[つけめ, tsukeme] (n) (to aim at) a weak point [Add to Longdo]
目がける;目掛ける[めがける, megakeru] (v1, vt) to aim at [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top