ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหาราช

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหาราช-, *มหาราช*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อเล็กซานเดอร์มหาราช (uniq ) Alexander the Great

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาราช[PRON] the Great, Example: ปวงชนถวายคำต่อท้ายมหาราชแด่พระเจ้าแผ่นดินกันภายหลังเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ, Thai definition: คำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
มหาราช[N] name of the 11th chapter of มหาชาติ, Syn. กัณฑ์มหาราช, Example: ในสมัยนั้นนิยมเทศน์กัณฑ์มหาราชกันมาก, Count unit: กัณฑ์, Thai definition: ชื่อกัณฑ์ที่ 11 ของมหาชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาราชน. คำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
มหาราชชื่อธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ เรียกว่า ธงมหาราช
มหาราชชื่อกัณฑ์ที่ ๑๑ ของมหาชาติ.
มหาราชลีลาน. เรียกท่านั่งที่ห้อยเท้าขวาลงเท้าซ้ายงอพับขึ้นไปสอดไว้ใต้โคนขาขวา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now there is a new maharaja, and again the palace has the power of the Dark Light.ที่ขณะนี้มีมหาราชาใหม่ และอีกครั้งในวังมีอำนาจของความมืดแสง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But why would Maharaja take the sacred stone from here?แต่ทำไมมหาราชาจะใช้หินศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I think the maharaja is swimming in loot.ผมคิดว่ามหาราชาคือว่ายน้ำในยกเค้า Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Mr.Lal, what do they call the maharaja's wife?Mr.Lal สิ่งที่พวกเขาเรียกภรรยาของมหาราชาได้หรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's the maharaja?นั่นเป็นมหาราชา? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Alexander the Great tried to conquer this country, then Ghenghis Khan, then the British, now Russia.พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชNเคยพยายามเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้ จากนั้นก็เจงกิสข่าน แล้วก็พวกอังกฤษ ตอนนี้ก็รัสเซีย Rambo III (1988)
*Ke laolam chasedo * told thejews they could come to Krakow.คาซิเมียร์ชมหาราช... เขาเรียกงั้น Schindler's List (1993)
That's what I thought until I found out Alexander the Great was a fag.นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าจนกว่าฉันจะพบเล็กซานเดอร์มหาราชก็อ่อนล้า The Birdcage (1996)
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด The Man in the Iron Mask (1998)
You forget yourself, madam. Now if you'll excuse us.พระบรม มหาราชวังถือกำเนิดขึ้นจาก พระราชดำริของพระเจ้าตากสิน Anna and the King (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาราช[X] (Maharāt) EN: ... the Great   FR: ... le Grand
มหาราช[n. prop.] (phrajāo Aleksāndoē Maharāt) FR: roi Alexandre le Grand [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maharaja[N] มหาราชา, See also: (โดยเฉพาะเจ้าผู้ปกครองประเทศอินเดียในอดีตและมีตำแหน่งสูงกว่าราชา), Syn. maharajah
maharajah[N] มหาราชา, See also: (โดยเฉพาะเจ้าผู้ปกครองประเทศอินเดียในอดีตและมีตำแหน่งสูงกว่าราชา), Syn. prince, maharaja

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
grand palaceพระมหาราชวัง
maharaja(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราช
maharajah(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราช
maharanee(มหารา'นี) n. มหาราชินี,ภรรยาของมหาราช,เจ้าหญิงอินเดีย
maharani(มหารา'นี) n. มหาราชินี,ภรรยาของมหาราช,เจ้าหญิงอินเดีย
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราช

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top