ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

padishah

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -padishah-, *padishah*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา padishah มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *padishah*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Known Universe is ruled by the Padisha Emperor Shaddam iv, my father.Das bekannte Universum wird regiert von Padishah Imperator Shaddam IV meinem Vater. Dune (1984)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Padishah \Pa`di*shah"\, n. [Per. p[=a]dish[=a]h. Cf. {Pasha}.]
   Chief ruler; monarch; sovereign; -- a title of the Sultan of
   Turkey, and of the Shah of Persia.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

padishah

 


  

 
padishah
 • (พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top