ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ฝึกงาน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ฝึกงาน-, *ผู้ฝึกงาน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever since he became a trainee He changedนับตั้งแต่เขาได้กลายเป็นผู้ฝึกงาน เขาก็เปลี่ยนไป Codename: Jackal (2012)
"If any apprentice shall leave the employment"ถ้าผู้ฝึกงานคนใดทิ้งงาน Free State of Jones (2016)
"said master may pursue and recapture the apprentice"กล่าวได้ว่านายจ้างอาจติดตาม และยึดคืนผู้ฝึกงาน Free State of Jones (2016)
"whose duty it shall be to remand said apprentice"ผู้ทำหน้าที่จะสั่งคุมขังผู้ฝึกงาน Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฝึกงาน[n.] (phūfeukngān) EN: apprentice ; trainee ; learner   FR: apprenti [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice[N] ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
trainee[N] ผู้ได้รับการฝึกหัด, See also: ผู้ฝึกงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน,ผู้ฝึกงาน
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top