ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ้าหมู

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้าหมู-, *บ้าหมู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าหมู[N] whirlwind, Syn. ลมบ้าหมู, Example: ฉันมองเห็นลมบ้าหมูที่สนามฟุตบอลประมาณ 15 วินาทีเห็นจะได้, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
บ้าหมู[N] epilepsy, Syn. ลมบ้าหมู, Example: บางครั้งน้องมีอาการลมบ้าหมู แม่เลยไม่ให้ไปเข้าค่าย, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้าหมูดู ลมบ้าหมู ๑ ที่ ลม ๑.
บ้าหมูดู ลมบ้าหมู ๒ ที่ ลม ๑.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, then tell them I had a seizure.งั้นบอกละกันว่าหนูชัก เป็นลมบ้าหมู 10 Things I Hate About You (1999)
It's great for an epileptic. Come on, you gotta get pelvic with it.เหมาะเลยถ้าเป็นลมบ้าหมู Bringing Down the House (2003)
Another with heart disease And one with pulmonary tuberculosisมีคนนึง เป็นโรค ลมบ้าหมู นอกนั้นยังมีเป็น วัณโรค และ มี ตุ่มในปอด Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
You know, maybe she was epilepticบางทีเธออาจเป็นโรคลมบ้าหมูนะ Art Imitates Life (2008)
Mm,sorry,no epilepsy drugs in her systemอืมม์, เสียใจด้วย ไม่มียาโรคลมบ้าหมูอยู่ในตัวเธอ Art Imitates Life (2008)
Uh,she had no medical history of epilepsyหือ, เธอไม่มีประวัติ เกี่ยวกับลมบ้าหมูด้วย Art Imitates Life (2008)
Does your friend have a history of epilepsy?เพื่อนเธอเคยเป็นลมบ้าหมูรึเปล่า Lucky Thirteen (2008)
Epileptic people try to be careful around others.คนที่เป็นลมบ้าหมู ต้องระวังไปหมด Heartbreak Library (2008)
Cate Hale has epilepsy, and whoever abducted her didn't know to take the medicine.เคต เฮล เป็นโรคลมบ้าหมู และคนที่จับตัวเธอไป ไม่ได้เอายาไปด้วย Bloodline (2009)
The doctor told me that if the paramedics hadn't been alerted to her epilepsy, she might not have made it.หมอบอกว่าถ้าหน่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการแจ้ง เรื่องอาการลมบ้าหมูของเธอ เธอคงไม่อยู่ตรงนี้แล้ว Bloodline (2009)
The breaking of the glass and the discarding of Cate Haleเศษแก้วแตก และการทิ้งเคต เฮลจากโรคลมบ้าหมูของเธอ Bloodline (2009)
I looked like an epileptic on meth.กูเต้นเหมือนเป็นลมบ้าหมูเสี้ยนยา Keep This Party Going (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: whirlwind   
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: epilepsy   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
epilepsy(เอพ'พะเลพซี) n. โรคลมบ้าหมู, See also: epileptoid adj. ดูepilepsy
epilepticadj.,n. (คนที่) เกี่ยวกับอาการของโรคลมบ้าหมู
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู
grand malโรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติกล้ามเนื้อเกร็งและน้ำลายฟูมปาก
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl

English-Thai: Nontri Dictionary
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก
epileptic(adj) เป็นลมบ้าหมู,เป็นโรคลมชัก
epileptic(n) คนเป็นลมบ้าหมู
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top