ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทนม

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนม-, *ทนม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนม(ทะนม) น. การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกสอนตน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't like them, but one has to put up with them if one wants to meet butterflies.ฉันไม่ชอบพวกมัน แต่เราก็ต้องทนมันเพื่อจะได้พบกับผีเสื้อ The Little Prince (1974)
They've put up with it so wellเด็กๆต้องอดทนมากๆเลย My Neighbor Totoro (1988)
If my father died before I returned, could I bear to live?หากพ่อดิฉันเสียชีวิต ก่อนดิฉันกลับไป ดิฉันจะทนมีชีวิตได้อย่างไร Wuthering Heights (1992)
You see, in my business, you soon find out... that anybody's capable of anything.ในวงการธุรกิจ ไม่ช้าคุณจะรู้ว่า ใครมีความสามารถในการอดทนมากแค่ไหน In the Mouth of Madness (1994)
Want to take her place?อยากไปแทนมั้ยละ? Spirited Away (2001)
I know. Mitch has been a lot more resistant than I'd hoped for.ฉันรู้ว่า มิทช์ได้รับจำนวนมากทนมากขึ้นกว่าที่ผมหวังไว้ Showtime (2002)
5 years ago we started valet parking in Tuen Mun5 ปีก่อน เราเริ่มธุระกิจในเทนมุน Infernal Affairs (2002)
The cop was toughตำรวจคนนั้นทนมาก Infernal Affairs (2002)
How'd you hold out? For 15 years?คุณทนมันได้ยังไง? Oldboy (2003)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนมันได้ Oldboy (2003)
How'd you hold out?คุณทนมันได้ยังไง? Oldboy (2003)
Measure brain activity, endurance, most of it I don't even understand.การวัดการทำงานของสมองความอดทนมากที่สุดของมันฉันไม่ได้เข้าใจ Cubeº: Cube Zero (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ironside(ไอ'เอิร์นไซดฺ) n. ผู้มีความอดทนมาก
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
well-paid(เวล'เพด) adj. มีค่าตอบแทนมาก,ให้เงินเดือนสูง

German-Thai: Longdo Dictionary
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top