ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดังใจ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดังใจ-, *ดังใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังใจ[V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ดังใจนึก[ADV] as one's wish, Syn. ดั่งใจนึก, Example: ทีมงานสร้างภาพยนตร์ชุดใหม่ทำงานได้ดีดังใจนึกสมใจผู้กำกับมือหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i!" Someone's watching over me!" !" I've seen that bright light!" " And it's shining on my destiny!"แม้มันจะไม่เป็นดังใจหวัง!" !" เมื่อฉันยืนอยู่ในความมืดมิด ฉันยังคงจะเชื่อ!" !" ฉันเคยเห็นแสงสว่างนั้น!" " และมันกำลังสาดส่องลงบนโชคชะตาของฉัน!" Raise Your Voice (2004)
!" And I will be strong even if it all goes wrong!"!" และฉันจะเข้มแข็ง แม้ทุกอย่างจะไม่เป็นดังใจหวัง!" Raise Your Voice (2004)
!" And I will be strong even if it all goes wrong!" !" When I'm standing in the dark, I'll still believe!"! \" ฉันจะเข้มแข็งแม้ทุกอย่างจะไม่เป็นดังใจหวัง! \"\ ! Raise Your Voice (2004)
!" And I will be strong even when it all goes wrong!" !" When I'm standing in the dark, I'll still believe!"! \\\" ฉันจะเข้มแข็งแม้ทุกอย่างจะไม่เป็นดังใจหวัง! \\\"\\\ ! Raise Your Voice (2004)
To make fantasy come alive at willเพื่อทำให้ความฝัน กลายเป็นจริงสมดังใจ Like Stars on Earth (2007)
All you people are out of your minds!พวกนี้นี่ ไม่ได้ดังใจชั้่นจริง Episode #1.10 (2010)
Now I'm just as miserable as you are.ตอนนี้ ฉันน่าสังเวชดังใจเธอแล้ว Watch While I Revise the World (2011)
They're just things you say to get what you want.เป็นแค่สิ่งที่คุณพูดเพื่อให้ได้ดังใจ Pillows and Blankets (2012)
And everything usually doesn't go well.แล้วก็ไม่ได้ดังใจสักเรื่องเดียว French Doll (2012)
VOICES FROM THE ARCHERS: 'I'll be as quick as I can.'ผมอยากขับเร็วดังใจจัง' Episode #18.2 (2012)
"is more of a helpless kitten, mewing and flapping her hands when she doesn't get her way."เหมือนลูกแมวหมดหวัง เอาแต่ร้องเหมียวๆและกระพือมือ ตอนที่ไม่ได้ดังใจA Dance with Death (2012)
You and I are gonna prove him right. All right. _คุณสามารถไปไหนๆได้ดังใจ เพียงลองก้าวไปทีละก้าว คุณกับฉัน,เราจะ ลองพิสูจน์ว่าเขาพูดถูก ตกลง คิงโรดดี้ที่รัก Kite Strings (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top