ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขัดต่อ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดต่อ-, *ขัดต่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดต่อ[V] contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contra jus belli (L.)ขัดต่อกฎแห่งสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrary to public order or good moralsขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unconstitutionalขัดต่อรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconstitutionalขัดต่อรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra bonos mores (L.)ขัดต่อศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a double-dyed democrat!แกมันขัดต่อคำปฏิญาณ The Great Dictator (1940)
From this they deduced that the problem was recursive... but beyond that, found themselves admitting, against their own nature... and once again, that the answer was unknowable.เหนืออื่นใด แม้จะขัดต่อนิสัยของพวกเขา แต่ทั้งสองก็ยอมรับว่า... นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ Primer (2004)
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี The Key and the Clock (2006)
Go polish something.ไปขัดต่อไป It's a Wonderful Lie (2008)
But I have something I need to do which goes against all orders.แต่ฉันมีภารกิจ ที่ฉันต้องทำและ จะขัดต่อคำสั่ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's against the law, actually.มันผิดจรรยา ขัดต่อกกฎหมาย Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
And if you go outside the system to seek out this treatment, which has been deemed ineffective, you will be in breach of policy and dropped from coverage completely.ถ้าคุณพยายามที่จะกำจัดระบบนี้ การรักษาจะไม่ได้ผล มันขัดต่อนโยบายของเรา และเราจะใช้คุ้มครองสุขภาพของคุณ Saw VI (2009)
There's no hope.จริงๆแล้วมันขัดต่อตรรกะมากๆเลย The Cove (2009)
Not really,'cause it's not against the law.ก็ไม่แน่นัก เพราะมันไม่ขัดต่อกฎหมาย Bad Seed (2009)
It is against my vows to harm any living creature.มันขัดต่อคำสาบานของข้าที่ว่า จะไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใดๆน่ะ Alice in Wonderland (2010)
Iracebeth of Crims, your crimes against Underland are worthy of death.อลิซาเบทแห่งคริมส์ การกระทำที่ผิดศีลธรรมของเจ้า ขัดต่อเกียรติแห่งความตายของอันเดอร์แลนด์ Alice in Wonderland (2010)
However, that is against my vows, therefore, you are banished to the Outlands.อย่างไรก็ตาม มันขัดต่อคำสาบานของข้า ฉะนั้นเจ้าจะถูกเนรเทศไปยังเอาท์แลนด์ Alice in Wonderland (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rub away[IDM] ถูต่อไป, See also: ขัดต่อเนื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top