Search result for

ขัดกับ

(19 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดกับ-, *ขัดกับ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I wish I could help, but that's strictly against our ancient tradition and all we hold sacred.อืม ข้าหวังว่าข้าจะช่วยเจ้าได้ แต่มันขัดกับธรรมเนียมของเรา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So all the other domestic charges against him, the Brookings Institute, the Plumbers Union, the Enemies List, you're saying all that goes into Watergate?แล้วคำอื่นๆ ล่ะ ที่ขัดกับท่านน่ะ สถาบันบรุ๊คคิงส์ สหพันธ์ช่างประปา รายชื่อศัตรูการเมือง Frost/Nixon (2008)
I really, really wanna impress Wichita, but it would be a direct violation of Rule #17, maybe the most important of all,ผมอยากจะทำให้วิชิต้าประทับใจ แต่มันจะขัดกับกฎข้อ17ผมโดยตรง และอาจจะเป็นข้อสำคัญที่สุด Zombieland (2009)
It goes against everything I believe in to leave a man behind.มันขัดกับอุดมการณ์ฉัน ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
it's just your belts and ties.มีแค่เข็มขัดกับเน็คไทของคุณ Rose's Turn (2009)
He's giving a lecture tomorrow at the conference and I'd like to make sure that his findings don't debunk the foundation of our project before we even get off the ground.เขามีบรรยายพรุ่งนี้ที่ประชุม และฉันต้องการให้แน่ใจว่าการค้นพบของเขา จะไม่ขัดกับพื้นฐานของโครงการของพวกเรา VS. (2009)
We've got the belt and Agent Barker and we're heading to the car.เคซี่ เราได้เข็มขัดกับตัวนักสืบบาร์คเกอร์แล้ว เรากำลังไปที่รถ พวกคุณกำลังทำผิดมาก Chuck Versus the Beefcake (2009)
But i can't help you if it goes against my beliefs.แต่ฉันช่วยเธอไม่ได้นะ ถ้ามันขัดกับความเชื่อของฉัน The Wrath of Con (2009)
I haven't done anything that I feel guilty about.ผมไม่เคยทำอะไรที่ขัดกับความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีของผม Episode #1.7 (2009)
What you're telling me conflicts with Skarssen's statement in the gendarmerie's accident report which was that Clément had been working with him since 10 a.m.ที่คุณกำลังบอกผมมันขัดกับคำให้การของคุณสการ์สเซ่น ในรายงานอุบัติเหตุของตำรวจท้องที่ ซึ่งระบุว่าคเลมองท์อยู่กับเขาตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้ว The International (2009)
If it were possible it would defeat the entire purpose of surrogacy.ถ้ามันเป็นไปได้ มันจะขัดกับจุดประสงค์ของระบบ Surrogates (2009)
I managed it with braces, belts and a coat hook.ผมใช้สายโยงกางเกง เข็มขัดกับตะขอแขวนเชือก Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to   
ขัดกับ[X] (khat kap) FR: contraire à ; anti~

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clash against[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: ขัดกับ, Syn. clash with, jar with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralogism(พะแรล'ละจิสซึม) n. การขัดกับหลักตรรก,ทฤษฎีลวงโลก., See also: paralogistic adj.
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived
unparliamentary(อันพาร์ละเมน'ทะรี) adj. ขัดกับวิธีการหรือระเบียบของรัฐสภา.

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top