ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กัดเซาะ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัดเซาะ-, *กัดเซาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัดเซาะ[V] scour, Syn. กัดกร่อน, Example: น้ำกัดเซาะตลิ่งจนพัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
I'm prepared to scour the Earth for that motherfucker.ฉันพร้อมที่จะกัดเซาะโลกสำหรับเวรตะไลที่ Pulp Fiction (1994)
You see, over time, water erodes the earth's soil, carving deeper...ดูซิ? ... เวลาผ่านไป กัดเซาะดิน ทำให้มันลึกลงไป The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Yet it can overcome rock. It does not fight.แม้กระนั้นมันก็สามารถกัดเซาะหินผาได้ ไม่ต้องต่อสู้ด้วยซ้ำไป The Forbidden Kingdom (2008)
In some parts of Madagascar, the erosion is spectacular.ในบางส่วนของมาดากัสกา, พบการกัดเซาะที่น่าตกใจ Home (2009)
They then had to face widespread soil erosion.จากนั้นพวกเขาเผชิญหน้ากับ การกัดเซาะหน้าดินบริเวณกว้าง Home (2009)
HAS TO PASS NEARER THE YELLOW BLOBS,การกัดเซาะส่วนหนึ่ง ของท้องฟ้ายามค่ำ? คืน Beyond the Darkness (2010)
I'm sure he saw you in his rearview mirror gaining on him, and it scared him to death.ผมคิดว่าเวลาเขาเห็นคุณก็เหมือนเห็นตัวเองในกระจก กัดเซาะจิตใจเขา ทำให้เขากลัวจะเป็นจะตาย Suspicion Song (2011)
Most of the evidence from that time was destroyed by impact and erosion.ส่วนใหญ่ของหลักฐาน จากเวลาที่ถูกทำลาย โดยผลกระทบและการกัดเซาะ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Later, tectonic forces lifted the skeletal reef high above sea level, where it was eroded and sculpted over eons by wind and rain.ระดับน้ำทะเลสูงเหนือที่ที่มัน ถูกกัดเซาะและการแกะสลัก มากกว่ามหายุคโดยลมและฝน แค่คิดว่าสิ่งที่สถานที่แห่งนี้ดูเหมือน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
As he recovered in a field hospital, he scoured scientific literature for clues to the Earth's past.เขากัดเซาะวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาเบาะแสไปสู่อดีตของโลก หลายปีก่อน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
That leaves the shore here more exposed to erosion from storms which are also getting more powerful, another effect of climate change.สัมผัสมากขึ้นในการกัดเซาะจากพายุ ซึ่งยังได้รับมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งของ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ The World Set Free (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดเซาะ[v.] (katsǿ) EN: sour   

English-Thai: Nontri Dictionary
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top