ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กัดกร่อน

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัดกร่อน-, *กัดกร่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัดกร่อน[V] erode, See also: corrode, Syn. กัดเซาะ, Example: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It rots the senses in the headมันกัดกร่อนความรู้สึกในสมอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที Saw III (2006)
And I'm afraid if I can't fix... this, that... the anger is just gonna fester until...ฉันกลัวว่า ฉันจะจัดการ... นี่ นั่น... ความโกรธมันกัดกร่อนจนกระทั่ง It Takes Two (2006)
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย 5 Centimeters Per Second (2007)
I wouldn't be too quick to celebrate, Joseph.เป็นเทคนิคที่ทำให้เราตรวจหาจากการกัดกร่อนได้ใช่มั้ย? Wrecking Crew (2008)
You proved it yourself I didn't kill the weasel.ปัญหาคือการกัดกร่อนนี่... Wrecking Crew (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
I was thinking more along the lines of frostbite.ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการกัดกร่อนของน้ำแข็ง Pathology (2008)
It eats away at your soul.มันกัดกร่อนความคิดคุณ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Without it, we'll all perish, oxidize and rust,หากไม่มี มัน , สนิมจะกัดกร่อน, และเสื่อมสภาพ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
This substance can corrode the flesh in seconds.สารนี้สามารถกัดกร่อนเนื้อได้ใน 1 วินาที Saw VI (2009)
Yeah, well, putting an "everything must go" sign kind of eroded our bargaining position.อืม ติดป้าย "ทุกๆอย่างต้องขายได้" ส่วนหนึ่งของการกัดกร่อนตำแหน่งการต่อรองของเรา Crime Doesn't Pay (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
กัดกร่อน [adj.] (katkrǿn) EN: abrasive   FR: abrasif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bite into[PHRV] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat into
corrode[VI] กัดกร่อน, Syn. eat, rust
corrode[VT] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat, rust
eat away[PHRV] กัดกร่อน
eat away at[PHRV] กัดกร่อนทีละน้อย
eat into[PHRV] กัด, See also: กัดกร่อน, Syn. bite into
eat[VT] กัดกิน, See also: กัดกร่อน, กร่อน, Syn. corrode, erode
erode[VI] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
erode[VT] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
fret[VI] กัดกร่อน, See also: ผุ, สึกกร่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cautery(คอ'เทอรี) n. สารกัดกร่อน,กระบวนหรือสิ่งที่การทำให้เนื้อเยื่อไหม้
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,กระบวนการกัดกร่อน,ภาวะที่ถูกกัดกร่อน,ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn

English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
caustic(n) สิ่งที่กัดกร่อน
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
corrosive(n) สิ่งที่กัดกร่อน
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top