Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ shield แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ shield  SH IY1 L D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -shield-, *shield*, shiel

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
shield(n) โล่, See also: เกราะ, สิ่งป้องกัน, Syn. defense, barrier
shield(vt) ป้องกัน, Syn. harbor, shelter, Ant. expel, evict
shield from(phrv) ป้องกันจาก, See also: คุ้มกันจาก, ซ่อนจาก, Syn. shade from

Hope Dictionary
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม

Nontri Dictionary
shield(n) เกราะ,โล่,กะบัง,ฝาครอบ,ตราประจำตระกูล
shield(vt) คุ้มครอง,ป้องกัน,กำบัง,ซ่อน,ปกป้อง
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shield frond; nest leafใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shield volcanoภูเขาไฟรูปโล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shield-shaped-รูปโล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shield; continental nucleus; continental shieldหินฐานทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shielding (Radiation)การป้องกันการแผ่รังสี [TU Subject Heading]
Shieldsโล่ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
shield(n) โล่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shield is the second marker. โล่นี่ เป็นเครื่องหมายบอกตำแหน่ง อันที่สอง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Like he had on an invisible coat that would shield him from this place. เหมือนอย่างที่เขามีในเสื้อโค้ทที่มองไม่เห็นที่จะปกป้องเขาจากสถานที่แห่งนี้ The Shawshank Redemption (1994)
- Shield your eyes. - ปิดตาไว้. Toy Story (1995)
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes. มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Did you shield me? คุณช่วยกำบังฉันไว้หรอ ? Millennium Actress (2001)
Blue Cross Blue Shield was guilty of บลูครอส, บลูชิลด์มีความผิด... . The Corporation (2003)
We have tried using madam Suliman's magic to shield our palace from the enemy's bombs, but the bombs fall on civilian homes instead. เราเคยลองใช้เวทย์มนตร์ของมาดามซัลไลมานในการสร้างเกราะ กันพระราชวังจากระเบิดของศัตรู แต่ระเบิดตกใส่บ้านของประชาชนแทน Howl's Moving Castle (2004)
But the shields on your station's control room... are designed to protect any occupants inside. แต่เกราะของห้องควบคุมในยาน... ถูกออกแบบมาป้องกันทุกอย่าง. Fantastic Four (2005)
The shields on the station should protect us. เกราะของสถานีน่าจะป้องกันเราได้. Fantastic Four (2005)
Like the shields Reed said would protect us. คล้ายๆโล่ห์ รีด เคยพูดว่ามันจะป้องกันเรา. Fantastic Four (2005)
Prince Ju-Mong acts as a shield for His Royal highness. องค์ชายจูมงทรงทำเหมือนเป็นโล่ห์ให้กับองค์รัชทายาท Episode #1.43 (2006)
Come back with your shield or on it. ลาก่อน ที่รักข้า ท่านมิได้กล่าวเช่นนั้น 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shieldIn the days of the knights they wore shields to protect them from sword fight wounds.
shieldLook on both sides of the shield.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โล่(n) shield, Example: ในหีบศพของฟาโรห์มีของใช้ต่างๆบรรจุไว้หลายอย่างเช่นโล่ ตะบอง ดาบ ธนู ไม้ถือ, Count Unit: โล่, อัน, Thai Definition: เครื่องปิดป้องศัตราวุธ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะหรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก
เขน(n) shield attached to the forearm, See also: round shield, rectangular shield, Syn. เกราะกำบัง, โล่, Example: คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ
กระบัง(n) shield, See also: shade, Syn. กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น, Thai Definition: แผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมสอดที่ดาบ หอก ง้าว ฯลฯ สำหรับบังมือ
เฟี้ยม(v) cover, See also: shield, Syn. ปิด, กั้น, บัง
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
กำบัง(v) cover, See also: shield, veil, make a shelter for, hide, screen, Syn. บัง, ซ่อน, ปิด, บดบัง, Example: สมัยโบราณตั้งแต่ครั้งมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ มนุษย์ได้ใช้ถ้ำกำบังตนจากแดดฝน พายุ หิมะ และลูกเห็บ
กะบัง(n) shield, See also: shade, Syn. บัง, กระบัง, Thai Definition: เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก
ดั้ง(n) shield, Syn. ด้าง, เกราะ, โล่, เครื่องป้องกัน, Thai Definition: เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย
ป้องปัด(v) ward off, See also: shield, guard, protect, Syn. ปัดป้อง, ปัด, Example: นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต, Thai Definition: เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ดั้ง[dang] (n) EN: shield ; buckler  FR: bouclier [m]
กะบัง[kabang] (n) EN: shield ; shelter ; screen
กำบัง[kambang] (v) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect  FR: abriter ; protéger
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้ง[kang] (v) EN: shelter ; protect ; shield
คุ้มครองรักษา[khumkhrøng raksā] (v, exp) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield
กระจกรถ[krajok rot] (n, exp) EN: windshield ; windscreen ; car window  FR: pare-brise = parebrise [m]
โล่[lō] (v) EN: shield  FR: bouclier [m] ; pavois [m] ; écu [m] ; targe [f]
ออกตัว[øktūa] (v) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi  FR: se défendre habilement
เปลือกหุ้ม[pleūak hum] (n, exp) EN: shell ; covering ; shield ; shelter

CMU Pronouncing Dictionary
SHIELD SH IY1 L D
SHIELDS SH IY1 L D Z
SHIELD'S SH IY1 L D Z
SHIELDED SH IY1 L D IH0 D
SHIELDING SH IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
shield (v) ʃˈiːld (sh ii1 l d)
shields (v) ʃˈiːldz (sh ii1 l d z)
shielded (v) ʃˈiːldɪd (sh ii1 l d i d)
shielding (v) ʃˈiːldɪŋ (sh ii1 l d i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] shield, #9,920 [Add to Longdo]
盾牌[dùn pái, ㄉㄨㄣˋ ㄆㄞˊ, ] shield; pretext; excuse, #20,422 [Add to Longdo]
包庇[bāo bì, ㄅㄠ ㄅㄧˋ, ] shield; harbor; cover up, #26,674 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket [Add to Longdo]
Schild {n} | Schilder {pl}shield | shields [Add to Longdo]
Schildbuckel {m}shield boss [Add to Longdo]
Schildfessel {f}shield grip [Add to Longdo]
Schildknappe {m} | Schildknappen {pl}shield bearer | shield bearers [Add to Longdo]
Schildmauer {f}shield wall [Add to Longdo]
Schutzschild {n} | Schutzschilder {pl}shield | shields [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
イージス;エイジス[i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
ウインドシールドワイパー[uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper [Add to Longdo]
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug [Add to Longdo]
シールド[shi-rudo] (n,vs) shield; (P) [Add to Longdo]
シールドルーム[shi-rudoru-mu] (n) shield room [Add to Longdo]
シールド工法[シールドこうほう, shi-rudo kouhou] (n) shield method [Add to Longdo]
メーターバイザー[me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei [Add to Longdo]
ワイパー[waipa-] (n) windshield wipers; (P) [Add to Longdo]
干戈[かんか, kanka] (n) shield and halberd; fighting; war [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくクリッピング, gyaku kurippingu] (n) {comp} shielding; reverse clipping [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
シールド[しーるど, shi-rudo] shield (vs) [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
非シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded [Add to Longdo]
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1917 seconds, cache age: 17.403 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม