satisfaction แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ satisfaction
ภาษา
/S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N/
หรือค้นหา: -satisfaction-, *satisfaction*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
satisfaction(n) ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfaction(n) การชดเชย, See also: การชดใช้

Hope Dictionary
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ, การทำให้พอใจ, การถ่ายบาป, การแก้แค้น, สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification, fulfillment
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ, ความไม่อิ่ม, Syn. discontent

Nontri Dictionary
satisfaction(n) ความสมปรารถนา, ความพอใจ, ความสาแก่ใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ, ความไม่จุใจ, ความไม่อิ่ม, ความไม่ถูกใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ, ความพอใจในตนเอง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation. มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed. "สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ The Joy Luck Club (1993)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place. ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible. เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Anna and the King (1999)
-For the inner satisfaction it brings. \ เพื่อที่คุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเองต่างหากละ A Walk to Remember (2002)
- Is it satisfaction or disbelief? เรื่องจริงหรืออำกันเล่นวะ My Little Bride (2004)
Not to my satisfaction apparently. ความพึงพอใจของฉันยังไม่ปรากฏออกมาเลย Transporter 3 (2008)
Right now my satisfaction should be your main concern. จากนี้ไป เป็นไปตามความพึงพอใจของฉัน นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องกังวล Transporter 3 (2008)
Clearly, there is no prize that I could give you that would compare to the satisfaction of having your name and photo immortalized on a Buy More plaque. แน่นอน คงไม่มีรางวัลไหน ที่จะให้ ไปเทียบกับความพอใจ ที่จะได้มี ชื่อและภาพติดถาวร อยู่บนบอร์ดจารึกของบายมอร์ Chuck Versus the Sensei (2008)
For the salvation of my soul, give me true contrition, that I may, day and night by penance make satisfaction for my many sins. สำหรับการไถ่บาปแก่\ วิญญาณข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำนึกผิด ทั้งวันทั้งคืน Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
BECAUSE THEY EXCITED HIM SEXUALLY. THE COPYCAT'S SATISFACTION ISN'T SEXUAL. ดีไลล่า เกรนแนน ทำงานอะไร? The Angel Maker (2008)
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life. เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactionHis success was a great satisfaction to me.
satisfactionI can't get sexual satisfaction.
satisfactionI had the satisfaction of finishing the work.
satisfactionI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
satisfactionIt would be a satisfaction to me.
satisfactionShe expressed satisfaction with her life.
satisfactionWe hope this will be to your satisfaction.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความพึงพอใจ(n) contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai Definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
ความสันโดษ(n) contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai Definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
อิฏฐารมณ์(n) satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai Definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
รูจี(n) pleasure, See also: satisfaction, Syn. รุจี, ความชอบใจ
ความพอใจ(n) contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
ความพึงใจ(n) satisfaction, See also: contentment, complacency, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความไม่พึงพอใจ[khwām mai pheungphøjai] (n) EN: dissatisfaction  FR: mécontentement [ m ]
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [ m ]
ความพึงพอใจ[khwām pheungphøjai] (n) EN: satisfaction [ f ]  FR: satisfaction [ f ]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer satisfaction
ความพึงพอใจในการทำงาน[khwām pheungphøjai nai kān thamngān] (n, exp) EN: job satisfaction
ความพอใจ[khwām phøjai] (n) EN: contentment ; satisfaction ; willingness  FR: satisfaction [ f ] ; contentement [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
satisfaction
satisfaction
satisfactions

Oxford Advanced Learners Dictionary
satisfaction
satisfactions

DING DE-EN Dictionary
Befriedigung { f } | Befriedigungen { pl }satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Zufriedenheit { f } | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
満足(P);滿足(oK)[まんぞく, manzoku] (adj-na, n, vs) (1) (See 不満, 不満足) satisfaction; (2) { math } (ant #7,016 [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing #12,215 [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na, n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) #16,431 [Add to Longdo]
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n, vs) (2) satisfaction; (3) { Buddh } fortitude; (P) #19,327 [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp, v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
サティスファクション[sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp, v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na, n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
会心[かいしん, kaishin] (n, vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0264 seconds, cache age: 2.831 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม