Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ key แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
164 ผลลัพธ์ สำหรับ key  K IY1
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -key-, *key*

Longdo Unapproved ไทย (TH) - ไทย (TH)
key hole saw (n ) เลื่อยเจาะรูกุญแจ
Longdo Approved EN-TH
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
key[N] กุญแจ, See also: ประแจ, ลูกกุญแจ
key[N] คำเฉลย, See also: คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์, Syn. solution, answer
key[VT] ปรับ, See also: แก้ไข, Syn. adapt
key[N] ระดับเสียง, See also: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี, Syn. music scale
key[ADJ] สำคัญ, See also: นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก, Syn. major, crucial, significant
key[VT] ใส่กุญแจ
key[VT] ใส่ข้อมูล, See also: พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์, Syn. type
key up[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น, Syn. excite
keyway[N] รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ
keyhole[N] รูกุญแจ
Hope Dictionary
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
key fruit() n. ผลไม้มีปีก, Syn. samara
key wordคำไข,คำไขรหัสหรือปัญหา,คำสำคัญ
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน,แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด,แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
keynes(เคนซฺ) n. John Maynard (ค.ศ.1883-1946) ,นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ. -Keynesian adj.
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speech() คำปราศรัยที่สำคัญ
Nontri Dictionary
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน
keyhole(n) รูกุญแจ,รูสลัก
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
hockey(n) กีฬาฮอกกี้
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้,เป็นขี้ข้า,เป็นลูกกะโล่,ติดตาม
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
key๑. แป้น๒. กุญแจ [ใช้กับแฟ้ม]๓. ป้อน(ข้อมูล) [มีความหมายเหมือนกับ key in]๔. หลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyรูปวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
keyระดับสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
key๑. แป้น๒. กุญแจ [ใช้กับแฟ้ม]๓. ป้อน(ข้อมูล) [มีความหมายเหมือนกับ key in]๔. หลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keyลิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
key bed; index bed; key horizon; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
key bed; keyseat; keywayร่องลิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
key blockแม่พิมพ์หลัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
key fieldเขตหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
key horizon; index bed; key bed; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Key accountsลูกค้าหลัก [TU Subject Heading]
Key Boardแผงสวิท [การแพทย์]
Key Industry อุตสาหกรรมหลัก
อุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) ค่อนข้างสูง สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อุตสาหกรรมหลักของไทยในปัจจุบันได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
key wallkey wall, กำแพงใต้ร่องแกน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
key-loggerคีย์ล็อกเกอร์, สปายแวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการกดแป้นคีย์บอร์ดของผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Key-Word-in-Contextดรรชนีควิก
ดรรชนีควิก (KWIC: Key-Word-in-Context) เป็นการทำดรรชนีคำสำคัญจากชื่อเรื่อง มีลักษณะเป็นดรรชนีเวียนคำ (permutation index) คือ หมุนเวียนใช้คำนาม หรือคำแทนนามทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องมาเป็นดรรชนี เรียงตามลำดับอักษร ให้ทุกคำอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันไม่ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่เท่าใดของชื่อเรื่อง

การทำดรรชนีแบบ KWIC มีกำเนิดมาจาก แอนเดรีย เครสตาโดโร (Andria Crestadoro) เป็นผู้คิดจัดทำเครื่องมือช่วยค้นหาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดประชาชนแมนเชสเตอร์ แต่การทำดรรชนีแบบของ เครสตาโดโร นี้ บรรณารักษ์เป็นผู้จัดทำเองทั้งหมด ยังไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน จนกระทั่ง Hans Peter Luhn ได้นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำดรรชนีแบบ permutation index โดยการหมุนเวียนเอาคำสำคัญในชื่อบทความที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Chemical Abstracts มาเรียงตามลำดับอักษร

ส่วนประกอบที่สำคัญ

1. รหัสที่ใช้กำกับเอกสารหรือบทความที่นำมาทำดรรชนี เพื่อระบุแหล่งที่ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารหรือบทความ ส่วนมากจะให้เป็นหมายเลขลำดับที่ของเอกสารหรือบทความนั้น

2. คำสำคัญทุกคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องของเอกสารหรือบทความที่นำมาหมุนเวียนทำดรรชนี การจะกำหนดว่าคำใดเป็นคำสำคัญในชื่อเรื่องของเอกสาร ผู้จัดทำดรรชนีจะเป็นผู้ป้อนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ แก่คอมพิวเตอร์โดยกำหนดให้ทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องถือเป็นคำสำคัญ ยกเว้น คำนำหน้านาม คำสันธาน คำบุพบท คำสรรพนาม

คำสำคัญเหล่านั้น จะถูกหมุนเวียนกันเป็นคำสำคัญ จัดเรียงตามลำดับอักษร และจัดรูปแบบการพิมพ์ออกเป็น 3 คอลัมน์ จะถูกจัดพิมพ์ในบรรทัดเดียวกัน ข้อมูลแต่ละบรรทัดจัดเรียงตามลำดับอักษรของคำสำคัญซึ่งปรากฏอยู่คอลัมน์กลาง ส่วนคอลัมน์ซ้ายและขวาที่ติดกับคำสำคัญ คือ คำอื่นๆ ในชื่อเรื่องของเอกสาร และคอลัมน์ขวาสุดคือส่วนที่เป็นรหัสที่ใช้กำกับเอกสารที่จะนำผู้ใช้ไปสู่รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร

3. คำทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องของเอกสารซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เป็นคำสำคัญ จึงเป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าและหลังคำสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ความหมายของคำสำคัญเด่นชัดขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ทราบชื่อเรื่องทั้งหมดของเอกสารด้วย หากชื่อเรื่องของเอกสารยาวและมีจำนวนอักขระเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ในแต่ละบรรทัด ข้อความส่วนที่เกินจะไม่ปรากฏ และจะมีเครื่องหมาย / ปรากฏเมื่อจบชื่อเรื่องนั้นๆ

ดรรชนีควิก

ภาพแสดงส่วนประกอบของดรรชนีควิก 3 คอลัมน์ (Luhn, 162)

จะเห็นว่า GAMMA RAYS IN GE72 อยู่ภายใต้คำว่า Gamma และ GE72

รายการอ้างอิง

กุลธิดา ท้วมสุข. KWIC index. บรรณารักษศาสตร์ มข. 3(3) ส.ค. 2528 : 37-45.

นวนิตย์ อินทรามะ. "ดรรชนีและสาระสังเขป" หน้า 229-231. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.

Luhn, H.P. Keyword-in-Context Index for Technical Literature (KWIC Index) p. 159-167 in Readings in Automatic Language Processing. edited by David G. Hays. New York : American Elsevier Publishing Company Inc., 1966. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Key-Word-out-of-Context Indexดรรชนีควอก
ดรรชนีควอก (KWOC - Key-Word-out-of-Context Index) เป็นการจัดทำดรรชนีที่อาศัยคำสำคัญจากชื่อเรื่องเช่นเดียวกับการทำดรรชนีควิก ต่างกันเพียงการจัดรูปแบบการพิมพ์ กล่าวคือ แทนที่คำสำคัญที่เป็นดรรชนีจะอยู่ตรงคอลัมน์กลางเหมือนการทำดรรชนีควิก ก็จะปรากฏอยู่ที่คอลัมน์ริมหน้ากระดาษหรือคอลัมน์ซ้ายมือ ตามด้วยชื่อเรื่องทั้งหมดของเอกสาร และเมื่อคำสำคัญมิได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นชื่อเรื่องแต่กลับปรากฏที่คอลัมน์ริมสุด จึงเรียกดรรชนีประเภทนี้ว่า Key-Word-out-of-Context

ตัวอย่าง: จากรายชื่อของเอกสารดังต่อไปนี้

Blue-eyed Cats in Texas

The Cat and the Fiddle

Dogs and Cats and Their Diseases

The Cat and the Economy

เมื่อเป็นดรรชนีควอก คำสำคัญจากชื่อเรื่องอยู่คอลัมน์ซ้ายมือ คอลัมน์กลาง เป็นชื่อเรื่อง และขวาสุดเป็นแหล่งที่มาของเอกสาร ดังภาพ

ดรรชนีควอก

รูปแบบการจัดทำดรรชนีแบบควิกและควอก เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คนไม่นิยมใช้ ดรรชนีประเภทนี้นัก ด้วยเหตุผลของการไม่สะดวกในการค้นหา กล่าวคือ ชื่อเรื่องมีความคลุมเครือ ไม่มีระบบควบคุมคำศัพท์ ผู้ใช้จะต้องนึกถึงคำศัพท์ที่จะใช้ค้นหาเอง เนื่องจากไม่มีระบบการเชื่อมโยงหัวเรื่องที่ไม่ใช้ไปยังหัวเรื่องที่ใช้ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องที่จะค้นอย่างแท้จริง แล้ว การที่ต้องพิมพ์ซ้ำชื่อเรื่องหนึ่งๆ ตามจำนวนคำสำคัญที่ปรากฎในชื่อเรื่อง ทำให้ต้องพิมพ์ตัวขนาดเล็ก เพื่อประหยัดกระดาษ ผู้ใช้ต้องใช้สายตามากในการใช้ดรรชนีควิกและควอก แต่ดรรชนีควิกและควอก เหมาะกับงานประเภท Current notification เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายชื่อหนังสือใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ โดยรวดเร็ว เพราะหนังสือที่รวบรวมนั้น มีจำนวนไม่มาก ไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนาน คำสำคัญในชื่อเรื่องมักเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้มักให้ความสนใจเป็นพิเศษ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในวงการได้อย่างรวดเร็ว

รายการอ้างอิง:

สุนทรี รสสุธาธรรม. “ดรรชนีแบบ KWIC และ KWOC : การทำดรรชนีแบบไม่ควบคุมคำศัพท์”. บรรณสาร สพบ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 23) : 154-159.

Cleveland, Donald B. and Cleveland, Ana D. Introduction to Indexing and Abstracting. 2nd ed. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1990. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
key money[けんりきん] (n ) เงินกินเปล่า
keypals (n) กลุ่มคนที่พูดคุยกับเราโดยไม่เห็นหน้า(โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ท)
keyring (n) พวงกุญแจ
See also: S. key ring,
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
You'd better hide. I'll get the key to the cellar. คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area. พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's the key for him. We've got to get Sollozzo. ที่สำคัญสำหรับเขา เรามีที่จะได้รับ Sollozzo The Godfather (1972)
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night. นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน. Suspiria (1977)
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free. คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี The Blues Brothers (1980)
You got the keys ? Get 'em from Garry. Listen. The Thing (1982)
Well, who else could have used that key ? Nobody ! When wasime you used it? The Thing (1982)
That key ring is always hooked to your belt. - วินโดวส์ The Thing (1982)
Damn it ! He's got the keys ! Anyone messes with me and the whole camp goes. The Thing (1982)
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark. การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He has the key to the front door, which he said would only be opened over his dead body. เขายังมีกุญแจสำหรับไขประตูอีกด้วย ซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดได้ ต้องข้ามศพเขาไปก่อนด้วย Clue (1985)
Not that key. The key to the cupboard. ไม่ใช่กุญแจนั้น กุญแจตู้ต่างหาก Clue (1985)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keyAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
keyAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
keyA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
keyAn orderly lifestyle and a regular diet are the keys to health.
keyApply the key to a safe.
keyAs I left the house, I remembered the key.
keyBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
keyBring me the key.
keyCan I have the key now, please?
keyCapital, land and labor are the three key factors of production.
keyDon't play with that key!
keyDo you have something with keys?
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เครื่องเจาะบัตร[N] card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้, Thai definition: แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: เขาเล่นคีย์บอร์ดได้เก่งมาก, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
ป้อนข้อมูล[V] key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
กุญแจประจำหลัก[N] keynote, Syn. กุญแจเสียง, Example: โน๊ตจะมีเสียงสูงเสียงต่ำระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับบรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรีสากล เขียนไว้หน้าบรรทัด 5 เส้น เพื่อกำหนดระดับเสียงของตัวโน้ต
กุญแจ[N] key, See also: lock, latchkey, Syn. ประแจ, Example: ทางเข้าแต่ละทางมีเครื่องกั้นหน้าหรือประตูกั้นลั่นกุญแจอยู่ทุกทาง, Count unit: ชุด, ดอก, ลูก, แม่, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำหลัก[N] keyword, See also: major term, Example: ี้การสนทนาบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำโดยอาศัยการค้นหาคำหลัก หรือรูปแบบของประโยคของข้อมูลเข้า
คีย์[N] key, See also: keyboard, Syn. แป้นอักษร, Example: พนักงานพิมพ์ดีดกดคีย์พลาดทำให้พิมพ์เอกสารผิดเป็นประจำ, Count unit: ตัว, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด, Notes: (ปาก)
แป้นอักษร[N] key, See also: keyboard, Syn. คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้แป้นตัวอักษรและจอโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
ฟิลด์หลัก[n. exp.] (fil lak) EN: primary key   
ฮอกกี้[n.] (hǿkkī) EN: hockey   FR: hockey [m]
จ๋อ[n.] (jø) EN: monkey   FR: singe [m]
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
กบี่[n.] (kabī) EN: monkey   FR: singe [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
แก้มลิง[n.] (kaēmling) EN: monkey-cheek   
ไก่งวง[n.] (kai ngūang) EN: turkey   FR: dinde [f] ; dindon [m]
CMU Pronouncing Dictionary
KEY   K IY1
KEYS   K IY1 Z
KEYE   K AY1
KEY'S   K IY1 Z
KEYES   K IY1 Z
KEYED   K IY1 D
KEYES'   K IY1 Z
KEYING   K IY1 IH0 NG
KEYLON   K EY1 L AH0 N
KEYPAD   K IY1 P AE2 D
Oxford Advanced Learners Dictionary
key  (v) kˈiː
keys  (v) kˈiːz
keyed  (v) kˈiːd
keying  (v) kˈiːɪŋ
keyhole  (n) kˈiːhoul
keyless  (j) kˈiːləs
keynote  (n) kˈiːnout
keyring  (n) kˈiːrɪŋ
keyword  (n) kˈiːwɜːʳd
Keynsham  (n) kˈɛɪnʃəm
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard, #6,545 [Add to Longdo]
关键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, / ] key moment; decisive opportunity, #17,244 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
要务[yào wù, ㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] key task; important affair, #24,138 [Add to Longdo]
要件[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, ] key document; important condition, #26,456 [Add to Longdo]
关键字[guān jiàn zì, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗˋ, / ] keyword, #32,069 [Add to Longdo]
要员[yào yuán, ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] key participant; VIP, #37,395 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Ausbildungsschwerpunkt {m}key course element [Add to Longdo]
Großkunden-Außendienst {m}key account management [Add to Longdo]
Großkunden-Betreuer {m}key account manager [Add to Longdo]
Grundgedanke {m}key note [Add to Longdo]
Keiltreiber {m}key drift [Add to Longdo]
Kostenschlüssel {m}key of payment [Add to Longdo]
Leitmotiv {n}key note [Add to Longdo]
Leitwährung {f} [fin.]key currency; base currency [Add to Longdo]
Ordnungsdaten {pl} (Schlüsseldaten) [comp.]key data [Add to Longdo]
Schlüsselanhänger {m}key fob [Add to Longdo]
Schlüsselfeld {n}; Tastenfeld {n}key field [Add to Longdo]
Schlüsselfigur {f}key figure; keyman [Add to Longdo]
Schlüsselindustrie {f}key industry [Add to Longdo]
Schlüsselkomponente {f}key component [Add to Longdo]
Schlüsselposition {f}key role [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
うんしょっと[, unshotto] (int) omigosh; crikey [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
くさび石;楔石[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要石) keystone; (2) (See チタン石) sphene [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
アイスホッケー(P);アイス・ホッケー[, aisuhokke-(P); aisu . hokke-] (n) ice hockey; (P) [Add to Longdo]
アクセスキー[, akusesuki-] (n) {comp} access key [Add to Longdo]
アップルキー[, appuruki-] (n) {comp} Apple key [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
キー[きー, ki-] key [Add to Longdo]
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
Time: 0.0097 seconds, cache age: 47.601 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม