gently แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


63 ผลลัพธ์ สำหรับ gently
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -gently-, *gently*, gent

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
gently(adv) อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly

Nontri Dictionary
gently(adv) อย่างสุภาพ, อย่างอ่อนโยน, อย่างผู้ดี, อย่างเบาๆ, อย่างนุ่มนวล

WordNet (3.0)
gently(adv) in a gradual manner
gently(adv) in a gentle manner, Syn. mildly
lightly(adv) with little weight or force, Syn. softly, gently

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Gently

adv. In a gentle manner. [ 1913 Webster ]

My mistress gently chides the fault I made. Dryden. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him. เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา The Old Man and the Sea (1958)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles booty เยอะไปแล้ว! Full House (1987)
- Gently down the stream - Gently down the stream Hocus Pocus (1993)
- Gently down the stream - Gently down the stream Hocus Pocus (1993)
Gently down the stream Gently down the stream Hocus Pocus (1993)
You look at that river gently flowing by. มองไปในแม่น้ำ ที่รินไหลผ่านไป An Inconvenient Truth (2006)
I'm gonna lay my head gently on your shoulder. ฉันจะได้ค่อยๆ ซบไหล่นาย Everybody Loves a Clown (2006)
Gently poach the scallops. Taste check. Spoons down. ลวกหอยเชลล์อย่าให้ไฟแรง เอ้าชิม หย่อนทัพพีลงมา Ratatouille (2007)
"I'm moving gently forward, over the wild and beautiful, unexplored world below me. เชือกมันเก่าแล้ว ชั้นไม่กล้าโหนหรอก. เอาน่าโหนกันเถอะ. Bridge to Terabithia (2007)
Gently cover her toes... ค่อยๆคลุมนิ้วเท้าของเธอ Departures (2008)
Because to clone anything... takes science stroked gently with artistic hands. เพราะว่า การที่จะโคลนนิ่งอะไรซักอย่าง ต้องใช้วิทยาศาสตร์ Resurrection (2008)
I'm like a guru-- they come to me for help, and I gently guide them along the path to truth and wisdom. ผมเหมือนกูรูอะ พวกเขาจะเข้ามาขอให้ช่วย แล้วผมก็ค่อยๆ พาไปสู่ทางแห่งความจริงและความรู้ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlyHe gently took the paper out of her hands and said, "It's time to rest."
gentlyHe put a hand gently on her shoulder.
gentlyHis head nodded, and he snored gently.
gentlyHold the baby gently.
gentlyShe laid the child down gently.
gentlyThe land slopes gently toward the river.
gentlyThe mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.
gentlyThe nurse put a bandage gently around my head.
gentlyThe road ascends gently here.
gentlyThe road curves gently towards the west.
gentlyThe road curves gently toward the lake.
gentlyThe rocket landed sufficiently gently to avoid breaking its instruments.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แผ่วเบา(adv) gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
พรำๆ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai Definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
บางเบา(adv) gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
เบามือ(adv) gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai Definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
รวย(adv) softly, See also: gently, lightly, mildly, Syn. แผ่ว, รวยๆ, Example: ปู่นอนหายใจรวยอยู่บนเตียง มองหน้าลูกหลานที ละคนเหมือนจะสั่งลา
เบา(adv) softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ละม่อม(adv) gently, See also: tenderly, softly, kindly, Syn. ละมุนละม่อม, เรียบร้อย, Ant. แข็งกร้าว, Thai Definition: อย่างสุภาพอ่อนโยน
ละมุนละม่อม(adv) gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละเมียด(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai Definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เชย[choēi] (v) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck  FR: caresser ; cajoler
โชย[chōi] (v) EN: blow gently  FR: souffler avec fouceur
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยประมาท[dōi pramāt] (adv) EN: in negligence ; negligently  FR: négligemment

CMU Pronouncing Dictionary
gently

Oxford Advanced Learners Dictionary
gently

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙,   ] gently; softly; stealthily #13,033 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おつむてんてん[otsumutenten] (exp, n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
ぐつぐつ[gutsugutsu] (n, adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
さっくり[sakkuri] (adv) lightly; gently [Add to Longdo]
しっとりと[shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
しとしと[shitoshito] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
せっせと[sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv, vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0293 seconds, cache age: 5.148 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม