softly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


57 ผลลัพธ์ สำหรับ softly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -softly-, *softly*, soft

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
softly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. lightly, mildly

WordNet (3.0)
softly(adv) with low volume, Syn. quietly, Ant. loudly
softly(adv) in a manner that is pleasing to the senses
lightly(adv) with little weight or force, Syn. softly, gently
piano(adv) used as a direction in music; to be played relatively softly, Syn. softly, Ant. forte

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Softly

adv. In a soft manner. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Chuckles softly ] . Back from the Dead (2013)
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us. ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)
You don't want him to grow up soft, do you? It's tough out there. แกเป็นคนเดียวที่ห่วงใยชั้นมาตลอด ชั้นจะฆ่าแกได้ไง Hero (1992)
Soft. เบา The Lawnmower Man (1992)
Curley says he's keeping that hand soft for his wife. เคอร์ลีย์บอกว่า จะเก็บมือข้างนั้นให้นุ่มเพื่อภรรยาเขา Of Mice and Men (1992)
I like to pet nice things with the fingers. Soft things. ฉันชอบลูบสิ่งที่สวยงามที่นุ่มนิ่ม Of Mice and Men (1992)
Sometimes when I'm doing my hair, I just sit and stroke it cos it's so soft. บางครั้งตอนที่ฉันทำผมมา ฉันจะนั่งลูบผมเล่นเพราะมันนิ่มมาก Of Mice and Men (1992)
Soft. เบาๆนะ The Cement Garden (1993)
Remember, keep your hands soft and your mind clear. จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย Cool Runnings (1993)
You're so soft. เธอชั่งอ่อนโยน. Hocus Pocus (1993)
Soft wave for body? แม่ ซอฟท์เวฟสำหรับร่างกายนะคะ The Joy Luck Club (1993)
- Feel how soft my skin is. - ผิวฉันนุ่มจัง Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softlyI walked softly for fear of waking the baby.
softlyShe sang the song softly.
softlyShe softly stole out of the room.
softlySmiling softly, he shook hands with his son and walked off.
softlyThe mother laid her baby on the bed softly.
softlyThe old man leans forward and says softly.
softlyYou speak so softly that I cannot quite hear what you say.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แผ่วเบา(adv) gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
บางเบา(adv) gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
แผ่วๆ(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai Definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น
รวย(adv) softly, See also: gently, lightly, mildly, Syn. แผ่ว, รวยๆ, Example: ปู่นอนหายใจรวยอยู่บนเตียง มองหน้าลูกหลานที ละคนเหมือนจะสั่งลา
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
เบา(adv) softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ละเมียด(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai Definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
ลมโชย[lom chōi] (v, exp) EN: blow softly ; blow gently ; breeze  FR: souffler avec douceur
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
แผ่ว[phaeo] (adv) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly  FR: légèrement ; doucement
แผ่วเบา[phaeo bao] (adv) EN: gently ; softly ; slightly  FR: doucement
ทอแสง[thøsaēng] (v) EN: shine ; shine softly  FR: luire

CMU Pronouncing Dictionary
softly
softly

Oxford Advanced Learners Dictionary
softly

EDICT JP-EN Dictionary
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
しっとりと[shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv, vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv, vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
ふわり[fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P) [Add to Longdo]
やんわりと;やんわり[yanwarito ; yanwari] (adv, vs) softly; mildly; gently [Add to Longdo]
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly [Add to Longdo]
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly [Add to Longdo]
低唱[ていしょう, teishou] (n, vs) hum; singing softly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0443 seconds, cache age: 2.285 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม