Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ softly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


52 ผลลัพธ์ สำหรับ softly  S AO1 F T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -softly-, *softly*, soft

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
softly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. lightly, mildly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Chuckles softly ] . Back from the Dead (2013)
[ Moaning Softly ] [ ครางเบา ๆ ] Pulp Fiction (1994)
Softly wash it Softly wash it Yomigaeri (2002)
Softly wash it Softly wash it Yomigaeri (2002)
( rain falling softly ) (ฝนตกพรําๆ) Pilot (2004)
( vocals crooning softly ) (เสียงประสาน แผ่วๆ) Pilot (2004)
( grunting softly ) เสียงกระพึ่ม Pilot (2004)
I talk so softly that people tell me to speak up, 'cause I have that weird, you know, gurgling, swishing sound in my head. ฉันว่าฉันพูดดังแล้วคนพวกนั้นกลับบอกให้ฉันพูดดังขึ้นอีก, "ฉันมีอาการแปลกๆคุณรู้มั๊ยมีเสียงน้ำไหลโกรกกรากไปมาในหัวของฉัน " Last Man Standing (2008)
You'd do well to tread more softly with her. เจ้าควรดูแลเธอ ให้นุ่มนวลกว่านี้ Outlander (2008)
[ Softly ] Pipeworks? งานเกี่ยวกับท่อ? City of Ember (2008)
[ GRUNTING SOFTLY ] [ GRUNTING SOFTLY ] Ninja Assassin (2009)
Why is Leonard softly banging his head against his bedroom door? ทำไมลีโอนาร์ดถึงเอาหัว โขกประูห้องนอนเบาๆล่ะ The Maternal Congruence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softlyI walked softly for fear of waking the baby.
softlyShe sang the song softly.
softlyShe softly stole out of the room.
softlySmiling softly, he shook hands with his son and walked off.
softlyThe mother laid her baby on the bed softly.
softlyThe old man leans forward and says softly.
softlyYou speak so softly that I cannot quite hear what you say.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แผ่วเบา(adv) gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
บางเบา(adv) gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
แผ่วๆ(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai Definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น
รวย(adv) softly, See also: gently, lightly, mildly, Syn. แผ่ว, รวยๆ, Example: ปู่นอนหายใจรวยอยู่บนเตียง มองหน้าลูกหลานที ละคนเหมือนจะสั่งลา
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
เบา(adv) softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ละเมียด(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai Definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
ลมโชย[lom chōi] (v, exp) EN: blow softly ; blow gently ; breeze  FR: souffler avec douceur
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
แผ่ว[phaeo] (adv) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly  FR: légèrement ; doucement
แผ่วเบา[phaeo bao] (adv) EN: gently ; softly ; slightly  FR: doucement
ทอแสง[thøsaēng] (v) EN: shine ; shine softly  FR: luire

CMU Pronouncing Dictionary
SOFTLY S AO1 F T L IY0
SOFTLY S AO1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
softly (a) sˈɒftliː (s o1 f t l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
しっとりと[shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv, vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv, vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
ふわり[fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P) [Add to Longdo]
やんわりと;やんわり[yanwarito ; yanwari] (adv, vs) softly; mildly; gently [Add to Longdo]
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly [Add to Longdo]
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly [Add to Longdo]
低唱[ていしょう, teishou] (n, vs) hum; singing softly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1044 seconds, cache age: 68.253 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม