Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ genius แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ genius  JH IY1 N Y AH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -genius-, *genius*, geniu

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
genius(n) อัจฉริยะ, See also: คนเก่ง, คนหลักแหลม, คนมีความสามารถพิเศษ, คนมีพรสวรรค์, Syn. sage, scholar, prodigy, virtuoso, Ant. idiot

Hope Dictionary
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล, พรสวรรร์, ความฉลาดพิเศษ, คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม, ความหลักแหลม, ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance, gift, Ant. idiot -pl. geniuses, genii

Nontri Dictionary
genius(n) ความอัจฉริยะ, ความหลักแหลม, ความฉลาด, พรสวรรค์, ผู้มีปัญญาเลิศ, ปีศาจ

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Geniusอัจฉริยภาพ [TU Subject Heading]
geniusคุณสมบัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day. เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard. มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it. ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ Spies Like Us (1985)
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration (เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์) Full House (1987)
- Yeah. Boy genius from Southie. เด็กอัจฉริยะจากแดนใต้ Good Will Hunting (1997)
This-This Ramanujan- his-his genius was unparalleled, Sean. นายรามานูจันคนนี้ความอัจฉริยะ ของเขาไม่มีใครเหมือนจริงๆ นะฌอน Good Will Hunting (1997)
Am I a genius or what? แกจะจับฉันเหรอ ฮะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Citizens are advised that if they see an evil genius with a claw, not to approach him. แนะนำให้พลเมืองว่า ถ้าพบเห็น... ปีศาจอัจฉริยะที่มีกงเล็บ ห้ามเข้าใกล้ Inspector Gadget 2 (2003)
ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rollers. ที่จะรู้สึกหนาว อ้างว้าง จากวงที่แสนอมตะ เดอะ เบย์ ซิตี้ โรลเลอร์ Love Actually (2003)
We raised the 25, 000 dollars so now we can bring the genius Samnang out of Cambodia and bring him here to study at Westport. เราสามรถดึงเอาอัจฉริยะ Sam Young จากกัมพูชา มานี่ มาเข้าเรียนที่ Westport The Girl Next Door (2004)
I trust Shaun has another genius scheme up his sleeve? ผมอยากลองดู หากท่านอนุญาต Shaun of the Dead (2004)
Look, the last super genius I had on the line told me to turn right on route 31. นี่, เจ้าอัจฉริยะที่ฉันคุยสายด้วยเมื่อกี๊บอกให้ฉันเลี้ยวขวาบนถนนเส้นที่31. Crusade (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geniusA genius can sometimes have rude manners.
geniusAll children are potential geniuses.
geniusAs everyone knows, he is a genius.
genius"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
geniusEdison was an inventive genius of the United States.
geniusEinstein was a mathematical genius.
geniusEveryone recognizes the boy as a real genius.
geniusEveryone says that Kate is a genius and will have a successful future.
geniusFor all his genius, he is as unknown as ever.
geniusGenius and madness are but a hairbreadth away from each other.
geniusGenius does what it must, and talent does what it can.
geniusGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [ Quote ]

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อัจฉริยภาพ(n) genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai Definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
อัจฉริยะ(adj) genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai Definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
อัจฉริยบุคคล(n) genius, Example: พระยาอนุมานราชธนได้รับคำยกย่องว่าเป็นอัจฉริยบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้มีปัญญาความสามารถเยี่ยมยอดมาแต่กำเนิด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[atchariyabukkhon] (n) EN: genius  FR: génie [ m ] ; surhomme [ m ]
อัจฉริยบุรุษ[atchariyaburut] (n) EN: genius  FR: génie [ m ]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
GENIUS JH IY1 N Y AH0 S
GENIUSES JH IY1 N Y AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
genius (n) ʤˈiːnɪəʳs (jh ii1 n i@ s)
geniuses (n) ʤˈiːnɪəʳsɪz (jh ii1 n i@ s i z)
genius loci (n) ʤˌiːnɪəʳs-lˈousaɪ (jh ii2 n i@ s - l ou1 s ai)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
奇才[qí cái, ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, ] genius #15,024 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Genius { m }muse [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ジーニアス[ji-niasu] (n) genius [Add to Longdo]
悪才[あくさい, akusai] (n) genius for evil [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異才[いさい, isai] (n) genius; prodigy [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
英俊[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
奇才[きさい, kisai] (n) genius [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] (n) wizard; genius; great talent; (P) [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0817 seconds, cache age: 23.045 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม