Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ idiot แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ idiot  IH1 D IY2 AH0 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -idiot-, *idiot*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
idiot(n) คนโง่เง่า (คำหยาบ), See also: คนทึ่ม, คนปัญญาอ่อน, คนบ้องตื้น, อีเดียด, Syn. cretin, fool, moron
idiotic(adj) โง่เง่า (คำหยาบ), See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน, Syn. cretinous, imbecilic, moronic
idiot oil(sl) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
idiot card(sl) ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)

Hope Dictionary
idiot(อิด'เดียท) n. คนโง่บรม, Syn. simpleton, fool

Nontri Dictionary
idiot(n) คนโง่, คนบ้า, คนปัญญาอ่อน
idiotic(adj) โง่, บ้า, ปัญญาอ่อน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
idiot box(n, slang) โทรทัศน์, See also: T.V., tube, box, Syn. television
idiot-boox(n, slang) โทรทัศน์, ทีวี, Syn. Television

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm an idiot or somethin'? I'm an idiot or somethin'? 12 Angry Men (1957)
God is not on our side 'cause he hates idiots also. พระเจ้าไม่อยู่ข้างเรา เพราะพระองค์เกลียดคนทึ่มด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then these idiots would go somewhere else to fight! ไอ้โง่พวกนี้ก็ต้องไปรบกันที่อื่นน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What fucking idiots you guys are. สิ่งที่ โง่ ร่วมเพศ พวกคุณมี I Spit on Your Grave (1978)
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems. เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง Mannequin (1987)
And that idiot Tetsuo had an accident, too. และก็เกินอุบัติเหตุกับเจ้าโง่เท็ตซูโอะเหมือนกัน Akira (1988)
The idiot was trying to show off. ไอ้งั่งนั่นพยายามจะโชว์ออฟ Akira (1988)
Or that jerk at the supermarket. Or those idiots on the subway. หรือไอ้งั่งที่ตลาด หรือไอ้เวรที่รถใต้ดิน Punchline (1988)
What idiot forgets his umbrella on a rainy day? ใครเขาลืมร่มตอนฝนตกกันล่ะ โอ๊ย My Neighbor Totoro (1988)
Yours and those three idiots you brought with you. ทั้งแกและเจ้าพวกโง่สามตัวนั้นด้วย Mannequin: On the Move (1991)
I was an idiot last night. เมื่อคืนฉันทำอะไรโง่ ๆ The Bodyguard (1992)
Took in the poor idiot nobody wanted. เจ้าคนน่าสมเพชที่ไม่มีใครต้องกหาร The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idiot"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
idiotForty percent of the workforce are white-collar workers, most of whom have some of the most tedious and idiotic jobs ever concocted.
idiotHe is really a perfect idiot.
idiotIdiot, I've forgotten that two-timing bitch.
idiotI'm what the world calls an idiot.
idiot"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.
idiotI will not be dictated to by some idiot in the personnel department.
idiotToday, looking at this web page, I realized that if these people are idiots then I must be a complete moron.
idiotWhen are you going to stop laughing like an idiot?
idiotYou are an idiot to go out in this weather.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คนโง่(n) fool, See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt, Syn. คนเขลา, คนโง่เขลา, Ant. คนฉลาด, Example: คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นพิธีกรรมที่ทำเป็นปกติอย่างหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทัน
ไอ้งั่ง(n) fool, See also: idiot, moron, Thai Definition: คนโง่, คนโง่ไม่เป็นประสีประสา
คนปัญญาอ่อน(n) retard, See also: idiot, moron, ass, fool, oaf, Example: ทารกที่เกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อน ย่อมไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพแบบปกติเหมือนคนอื่นๆ ได้, Count Unit: คน
ตุ่น(n) fool, See also: idiot, stupid, Syn. คนโง่, คนเซ่อ, โง่เง่าเต่าตุ่น, Count Unit: คน, Notes: (ปาก)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไอ้บ้า[aibā] (n) EN: jerk (vulg.)  FR: fou [ m ] ; idiot [ m ] ; imbécile [ m ]
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บ้องตื้น[bǿngteūn] (n) EN: idiot  FR: idiot [ m ]
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné

CMU Pronouncing Dictionary
IDIOT IH1 D IY2 AH0 T
IDIOTS IH1 D IY2 AH0 T S
IDIOTIC IH2 D IY0 AA1 T IH0 K
IDIOTICALLY IH2 D IY0 AA1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
idiot (n) ˈɪdɪəʳt (i1 d i@ t)
idiots (n) ˈɪdɪəʳts (i1 d i@ t s)
idiotic (j) ˌɪdɪˈɒtɪk (i2 d i o1 t i k)
idiotically (a) ˌɪdɪˈɒtɪkliː (i2 d i o1 t i k l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
傻瓜[shǎ guā, ㄕㄚˇ ㄍㄨㄚ, ] idiot; foolish #9,137 [Add to Longdo]
草包[cǎo bāo, ㄘㄠˇ ㄅㄠ, ] idiot; straw bag #48,446 [Add to Longdo]
蠢材[chǔn cái, ㄔㄨㄣˇ ㄘㄞˊ, ] idiot #78,517 [Add to Longdo]
二百五[èr bǎi wǔ, ㄦˋ ㄅㄞˇ ㄨˇ, ] idiot; stupid person; a dope [Add to Longdo]
大愚[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, ] idiot; ignorant fool [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Idiot { m } | Idioten { pl }idiot | idiots [Add to Longdo]
Idiot { m }; Blödmann { m }basket [Add to Longdo]
Idiot { m } | Idioten { pl }cretin | cretins [Add to Longdo]
Idiot { m }doofus [Add to Longdo]
Idiot { m } | Idioten { pl }ninny | ninnies [Add to Longdo]
Idiot { m } | Idioten { pl }numskull | numskulls [Add to Longdo]
Idiot { m }saddo [Add to Longdo]
Idioten { pl }schnooks [Add to Longdo]
Idiotie { f }; Schwachsinn { m }idiocy [Add to Longdo]
idiotisch { adj } | idiotischer | am idiotischstenidiotic | more idiotic | most idiotic [Add to Longdo]
idiotisch { adv }idioticly [Add to Longdo]
idiotischimbecilic [Add to Longdo]
idiotisch; dummasinine [Add to Longdo]
idiotisch { adv }idiotically [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person #6,856 [Add to Longdo]
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) #10,495 [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
おたんこなす[otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
すっとこどっこい[suttokodokkoi] (n, adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
べらぼう奴[べらぼうめ, beraboume] (n) (derog) (uk) (See ばかもの) moron; idiot [Add to Longdo]
チョン[chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
阿呆(P);阿房[あほう(P);あほ(阿呆);アホ, ahou (P); aho ( aho ); aho] (adj-na, n) (sens) fool; simpleton; idiot; (P) [Add to Longdo]
安本丹[あんぽんたん, anpontan] (n) fool; idiot [Add to Longdo]
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
白痴[はくち, hakuchi] Idiotie, Idiot [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.062 seconds, cache age: 6.145 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม