ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ace

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ace-, *ace*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
surface tension(n) แรงตึงผิว
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
stuff one's face(v, phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., Syn. feed one's face
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
mace(n) สเปรย์พริก เช่น Our web site offers statistics and tips for personal safety and information about personal safety devices that contain pepper spray and mace., See also: pepper spray
Cake face[เคก เฟส] (n) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(n) (คะเเนนในการเล่นไพ่) หนึ่งแต้ม
ace(n) การตีลูกโฮลอินวัน (กีฬากอล์ฟ), Syn. hole in one
ace(n) การเสิร์ฟลูกได้คะแนน (โดยที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสสัมผัสลูกบอลสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลหรือเทนนิส)
ace(vt) ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
ace(n) ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
ace(vt) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ), See also: ตีโฮลอินวัน
ace(n) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป, Syn. fighter pilot, veteran, combat pilot
ace(n) เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
ace(adj) ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
ace(vt) เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aceabbr. angiotensin converting enzyme
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง, รูปเอี่ยว, ตัวยง, คนเก่ง
acerbity(n) รสฝาด, ความเผ็ดร้อน, ความเจ็บปวด
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม, กรดอะซิติค
adjacent(adj) ใกล้กัน, ติดกัน, ถัดไป, ชิด
apace(adv) อย่างเร็ว, ด้วยความเร็ว
barefaced(adj) กล้า, หน้าด้าน, ไม่รู้จักอาย
birthplace(n) ที่เกิด, แหล่งกำเนิด, ภูมิลำเนา, บ้านเกิด
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
boldface(n) คนกล้า, ตัวพิมพ์หนา
brace(n) เครื่องค้ำจุน, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, ที่รั้ง, เครื่องหมายปีกกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acellular cementumเคลือบรากฟันไร้เซลล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acenaesthesia; acenesthesiaความรู้สึกไร้สุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acenesthesia; acenaesthesiaความรู้สึกไร้สุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acentric occlusion; eccentric occlusionการสบ(ฟัน)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acentric relation; eccentric relationความสัมพันธ์นอกศูนย์ [ มีความหมายเหมือนกับ eccentric position ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acephalousไร้หัว [ ยอดเกสรเพศเมีย ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acephalous; headless lineบาทไร้หัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
acephalusทารกไร้หัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acephalusการปกครองที่ไม่มีประมุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acerate; aceroseคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acedapsoneอะซีเดปโซน [การแพทย์]
Aceh (Indonesia)อะเจห์ (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Acepromazineอะซีโปรมาซีน; อะซีโปรมาซีน, ยา [การแพทย์]
Acetabular Angleมุมที่ขอบเบ้าข้อตะโพกทำกับแนวนอน [การแพทย์]
Acetabular Indexค่าดรรชนีอะเซตาบูลัม [การแพทย์]
Acetabuloplastyการผ่าตัดตกแต่งเบ้าข้อตะโพก [การแพทย์]
Acetabulumเบ้าสะโพก [TU Subject Heading]
Acetabulumโพรงกระดูกรูปถ้วย, เบ้าอะเซตาบูลัม, เบ้า, เบ้าหัวกระดูกโคนขา, เบ้าข้อตะโพก, เบ้าของข้อตะโพก, เบ้าหัวกระดูกต้นขา, เบ้าอะเซ็ทตาบูลั่ม [การแพทย์]
Acetabulum, Falseเบ้าอะเซตาบูลัมใหม่ [การแพทย์]
Acetal Formationเกิดอะซิตัล [การแพทย์]

WordNet (3.0)
ace(n) one of four playing cards in a deck having a single pip on its face
ace(n) someone who is dazzlingly skilled in any field, Syn. hotshot, superstar, wiz, adept, wizard, star, maven, whiz, whizz, sensation, virtuoso, genius, champion, mavin
ace(n) a serve that the receiver is unable to reach
ace(v) score an ace against
ace(v) play (a hole) in one stroke
ace(v) serve an ace against (someone)
ace(adj) of the highest quality, Syn. super, first-rate, crack, tiptop, topnotch, tops, top-notch, A-one
acebutolol(n) an oral beta blocker (trade name Sectral) used in treating hypertension, Syn. Sectral
acentric(adj) lacking a centromere
acentric(adj) not centered or having no center

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ace

n.; pl. Aces [ OE. as, F. as, fr. L. as, assis, unity, copper coin, the unit of coinage. Cf. As. ] [ 1913 Webster ]

1. A unit; a single point or spot on a card or die; the card or die so marked; as, the ace of diamonds. [ 1913 Webster ]

2. Hence: A very small quantity or degree; a particle; an atom; a jot. [ 1913 Webster ]

I 'll not wag an ace further. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. (Sport) A single point won by a stroke, as in handball, rackets, etc.; in tennis, frequently, a point won by a service stroke. [ Webster 1913 Suppl. ]


To bate an ace, to make the least abatement. [ Obs. ] --
Within an ace of, very near; on the point of. W. Irving.
[ 1913 Webster ]

ace

adj. 1. of the highest quality an ace reporter
Syn. -- A-one, first-class, first-rate, super, tip-top, topnotch(predicate) [ WordNet 1.5 ]

ace

v. to get a grade of "A"; as, to ace an exam. [ Colloq. ] [ PJC ]

acedia

n. 1. apathy and inactivity in the practice of virtue (personified as one of the deadly sins).
Syn. -- sloth, laziness [ WordNet 1.5 ]

Aceldama

n. [ Gr. &unr_;, fr. Syr. ōkēl damō the field of blood. ] The potter's field, said to have lain south of Jerusalem, purchased with the bribe which Judas took for betraying his Master, and therefore called the field of blood. Fig.: A field of bloodshed. [ 1913 Webster ]

The system of warfare . . . which had already converted immense tracts into one universal aceldama. De Quincey. [ 1913 Webster ]

acellular

adj. 1. 1 not containing cells cellular
Syn. -- cell-free [ WordNet 1.5 ]

2. not made up of or divided into cells cellular
Syn. -- noncellular [ WordNet 1.5 ]

3. occurring outside of cells or without the participation of cells. Opposite of cellular. [ PJC ]

Acentric

a. [ Gr. 'a priv. + &unr_; a point, a center. ] Not centered; without a center. [ 1913 Webster ]

Acephal

n. [ Gr. &unr_;; 'a priv. + &unr_; head: cf. F. acéphale, LL. acephalus. ] (Zool.) One of the Acephala. [ 1913 Webster ]

Acephala

‖n. pl. [ NL., fr. Gr. &unr_;, adj. neut. pl., headless. See Acephal. ] (Zool.) That division of the Mollusca which includes the bivalve shells, like the clams and oysters; -- so called because they have no evident head. Formerly the group included the Tunicata, Brachiopoda, and sometimes the Bryozoa. See Mollusca. [ 1913 Webster ]

Acephalan

n. Same as Acephal. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ "Ace Of Spades" ][ "โพดำ" ] Pulp Fiction (1994)
We airlifted out the last passengers, Ace. We're heading out.ผู้โดยสารถูกลำเลียงออกไปหมดแล้ว เอซ เราจะไปล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Your life is in the hands of Ace Ventura Pet Detective.ชีวิตท่านอยู่ในมือของเอซ เวนทูร่า... ...นักสืบสารพัดสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
My name is Fulton Greenwall and I am looking for an Ace Ventura.ผมชื่อฟูลตัน กรีนวอล... ...ผมมาหาเอซ เวนทูร่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Ace Ventura, Pet Detective.เอซ เวนทูร่า นักสืบสารพัดสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'd like you to meet Ace Ventura.ขอแนะนำเอซ เวนทูร่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Ace Ventura, Pet Detective.เอซ เวนทูร่า นักสืบสารพัดสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Ace, did you see the shooter?เอซ คุณเห็นตัวคนยิงมั้ย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Hello, Ace!หวัดดี เอซ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Ace, why you stopped?ไม่จำเป็น Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Hello, Ace. You want your money?มาต้อนรับผมถึงนี่เชียว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
They will now consummate the marriage as the tribe watches. Well done, Ace.พวกล่าหัวมนุษย์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aceA jack without an ace.
aceHe is an ace pitcher.
aceHe was within an ace of success.
aceI have been dealt four aces.
aceI was within an ace of winning.
aceKeep that ace up your sleeve. If you're going to show it, have another even further up.
aceShe was within an ace of saying "I don't know".
aceThe president of that company has an ace up her sleeve.
aceThe relief pitcher was no substitute for the ace.
aceWhere's the office for Ace rental car?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะเซทิลีน(n) acetylene, See also: ethyne, Example: อะเซทิลีนเป็นแก๊สที่จุดไฟติด, Thai Definition: สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C2H2 ลักษณะเป็นแก๊ส ไม่มีสี เป็นพิษ จุดไฟติด ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่นนำไปจุดกับแก๊สออกซิเจนได้เปลวไฟออกซิอะเซทิลีนซึ่งร้อนจัดจนใช้เชื่อมและตัดโลหะได้ ใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อสังเคราะห์สารอื่นได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)
ตะเกียงแก๊ส(n) acetylene lamp, Example: งานวัดตามสถานที่ต่างๆ จะมีปลาหมึกย่างราดน้ำจิ้มรสแซ่บวางขายอยู่ใต้แสงไฟสีฟ้าของตะเกียงแก๊ส ประกอบกับกลิ่นฉุนช่วยเพิ่มบรรยากาศในการกิน, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ตะเกียงที่ใช้แคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้แก๊สอะเซทิลีนซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง
กรดน้ำส้ม(n) acetic acid, Example: การกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมาแล้วแยกออกเป็นกรดน้ำส้มเมทิลแอลกอฮอล์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
ไอศกรีม[aisakrīm] (n) EN: ice cream  FR: glace [ f ]
ไอศกรีมวานิลลา[aisakrīm wānillā] (n, exp) FR: glace à la vanille [ f ]
ไอติม[aitim] (n) EN: ice cream  FR: glace [ f ]
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [ mpl ] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: space ; room
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [ f ] ; frontière [ f ] ; territoire [ m ] ; espace [ m ]
อาณาเขตน่านฟ้า[ānākhēt nānfā] (n, exp) EN: territorial air ; territorial sky  FR: espace aérien [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ace
aced
acer
aces
acey
acero
acero
acero
aceto
acerra

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ace
aces
acetic
acerbic
acetate
acerbity
acetates
acetylene
acerbities

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醋酸[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ,  ] acetic acid (CH3COOH); acetate #23,228 [Add to Longdo]
乙酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ,  ] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid #28,537 [Add to Longdo]
丙酮[bǐng tóng, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ,  ] acetone #34,536 [Add to Longdo]
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ,   /  ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century #45,897 [Add to Longdo]
乙炔[yǐ quē, ㄧˇ ㄑㄩㄝ,  ] acetylene; ethyne C2H2 #56,026 [Add to Longdo]
乙醛[yǐ quán, ㄧˇ ㄑㄩㄢˊ,  ] acetaldehyde H3CCHO; ethanal #58,849 [Add to Longdo]
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ,    /   ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra #63,937 [Add to Longdo]
么点[yāo diǎn, ㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] ace [Add to Longdo]
宏碁[Hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ,  ] Acer, Taiwanese PC company [Add to Longdo]
宏碁集团[Hóng qí jí tuán, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ,     /    ] Acer, Taiwanese PC company [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aceraceae { pl }; Ahorngewächse { pl } [ bot. ]aceraceae [Add to Longdo]
Aceton { n }; Azeton { n } [ chem. ]acetone [Add to Longdo]
Acetylen { n } [ chem. ]acetylene [Add to Longdo]
Acetylierung { f } [ chem. ]acetylation [Add to Longdo]
Ass { n }; As { n } [ alt ]; Eins { f } auf dem Würfel | Asse { pl } | Herzass { n }ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Herzas { n } (Kartenspiel)ace of hearts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) #80 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, pref) upper; upward; outer; surface; top #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top