Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/ Search Result for flash | Longdo Dict Smartphone Web version
Search Result for flash
118 entries in 0.0017s   -  reload
Longdo Unapproved อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.

Longdo Approved EN-TH
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory
เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
flash [VI] ส่องแสงวาบขึ้นมา, See also: แปลบ, แลบ, วูบ, Syn. flare, gleam
flash [VT] ส่องไฟ (ทางเดิน), See also: ฉายไฟ
flash [N] แสงวาบ, See also: แสงปลาบ, Syn. flare, gleam, spark
flash [N] ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flash [VI] วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
flash [VT] แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร, Syn. show, display, Ant. conceal, hide
flash [N] ชั่วอึดใจเดียว, See also: ชั่วพริบตาเดียว, Syn. moment, instant, jiffy
flash [ADJ] โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious
flashy [ADJ] ฉูดฉาด, See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด, Syn. showy, gaudy, flamboyant, Ant. colourless, dull
flasher [N] คนที่ชอบอวดอวัยวะเพศในที่สาธารณะ (แสลง), See also: พวกอนาจาร

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash๑. น้ำท้น๒. แอ่งยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flash chequeเช็คสั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flash gasแฟลชแก๊ส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flash memoryหน่วยความจำแฟลช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flash pointจุดวาบไฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flash pointจุดวาบไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flash weldingการเชื่อมวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash welding with preheatingการเชื่อมวาบแบบอุ่นก่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashbackไฟวาบย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Flash (Computer file)แฟลช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Flash and Flameเปลวเพลิงไฟไหม้ [การแพทย์]
flash board weirflash board weir, ฝายบานกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flash bulbหลอดไฟวาบ, หลอดไฟที่ให้แสงสว่างวาบช่วยในการถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flash Cardsภาพแผ่น [การแพทย์]
Flash Flood น้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า
น้ำซึ่งท่วมขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนัก ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากและมีคุณสมบัติในการกักน้ำ หรือ การต้านน้ำน้อย (retard) เช่น บริเวณ ต้นน้ำซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไปทำให้การกักน้ำหรือการต้านน้ำน้อยลง พื้นถนน หรือสนามบิน เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น เช่น เขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำพังทะลาย ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Flash floodน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า [อุตุนิยมวิทยา]
flash floodflash flood, น้ำท่วมฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flash Point จุดวาบไฟ
เป็นค่าตัวเลขที่แสดงอุณหภูมิของของเหลวแต่ละ ชนิด ซึ่งเมื่อของเหลวนั้นได้รับความร้อนถึงอุณหภูมินี้แล้ว จะทำให้สารเกิดการระเหยกลายเป็นไอ เกิดแสงวาบ (flash light) ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรก และสามารถสร้างส่วนผสมที่ติดไฟได้ ซึ่งส่วนผสมนั้นสามารถจุดติดไฟได้เป็นระยะเวลานาน และสามารถขยายเปลวไฟไปได้ไกลจากจุดเริ่มต้นเป็นค่าที่ชี้ให้เห็นถึงความไวไฟ หรือความยากง่ายในการติดไฟ หรือการระเบิดของสาร ถ้าสารใดมีจุดวาบไฟนี้ต่ำแสดงว่า สารนั้นจะไวไฟมากหรือจะเกิดการติดไฟ หรือเกิดการติดไฟ หรือเกิดการระเบิดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า หรือง่ายการสารที่มีจุดวาบไฟสูง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
It happened in a flash.
Is it all right to use a flash here?
This flashlight needs two batteries.
This flashlight is getting dim.
They had good flashes of inspiration about this plan.
The object flew away to the south, giving out flashes of light.
I saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
I saw a flash of lightning far in the distance.
Is it all right to use a flash here?
The boat sank in a flash.

Hope Dictionary
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

Nontri Dictionary
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไฟฉาย [N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
วาบ [ADV] flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
แวบ [V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
วูบวาบ [ADJ] flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
ฟ้าแลบ [N] lightning, See also: flash of lightning, Example: ฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ เพราะปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใกล้ๆ กัน, Thai definition: แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
เป็นประกาย [V] sparkle, See also: flash, twinkle, shimmer, glisten, Syn. แวววาว, สุกใส, สว่าง, มันเงา, Ant. มัว, หม่น, หมอง, Example: ดวงตาของดาวพระศุกร์เป็นประกายด้วยความยินดี
แปลบ [ADV] flashily, See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบ ๆ, แปลบปลาบ, Example: ฉันมองเห็นสายฟ้าฟาดแปลบลงมาท่ามกลางเมฆฝนที่ทวีสีครึ้มมากขึ้น., Thai definition: เกิดสงวาบแล้วหายไปทันที
วิชชุ [N] lightning, See also: flash of lightning, electric light, Syn. วิชชุดา, แสงไฟฟ้า, สายฟ้า, Notes: (บาลี)
แวบวับ [ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ [ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้าเดินทาง[n. exp.] (faifā doēnthāng) EN: flashlight   
ไฟแฟลช[n. exp.] (fai flaēt) EN: flash   FR: flash [m]
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip teūoen) EN: flashing warning light   
ฟ้าแลบ[n.] (fālaēp) EN: lightning ; flash of lightning   FR: éclair [m]
จุดวาบไฟ[n. exp.] (jut wāp fai) EN: flash point   
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]

CMU Pronouncing Dictionary
FLASH F L AE1 SH
FLASHY F L AE1 SH IY0
FLASHES F L AE1 SH AH0 Z
FLASHED F L AE1 SH T
FLASHER F L AE1 SH ER0
FLASH'S F L AE1 SH AH0 Z
FLASHING F L AE1 SH IH0 NG
FLASHIER F L AE1 SH IY0 ER0
FLASHERS F L AE1 SH ER0 Z
FLASHER'S F L AE1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
flash (v) f l a1 sh
flashy (j) f l a1 sh ii
flashed (v) f l a1 sh t
flashes (v) f l a1 sh i z
flashgun (n) f l a1 sh g uh n
flashier (j) f l a1 sh i@ r
flashily (a) f l a1 sh i l ii
flashing (v) f l a1 sh i ng
flashback (n) f l a1 sh b a k
flashbulb (n) f l a1 sh b uh l b

DING DE-EN Dictionary
Pressgrat {m}flash rubber [Add to Longdo]
Flammpunkt {m}flash point; flashing point [Add to Longdo]
Blitzgerät {n}flash attachment [Add to Longdo]
hauchvergoldet {adj}flash plated [Add to Longdo]
Blitzlichtkontakt {m}flash contact [Add to Longdo]
Geistesblitz {m} | Geistesblitze {pl}flash of genius | flashes of genius [Add to Longdo]
Sturzflut {f}; reißender Strom | Sturzfluten {pl}flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes [Add to Longdo]
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]
コンパクトフラッシュ[, konpakutofurasshu] (n) {comp} Compact Flash [Add to Longdo]
シンクロフラッシュ[, shinkurofurasshu] (n) synchroflash [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
型快闪记忆体[xíng kuài shǎn jì yì tǐ, / ] flash memory [Add to Longdo]
手电[shǒu diàn, / ] flashlight; torch [Add to Longdo]
华而不实[huá ér bù shí, / ] flashy [Add to Longdo]
闪光[shǎn guāng, / ] flash [Add to Longdo]
闪卡[shǎn kǎ, / ] flashcard [Add to Longdo]
闪灼[shǎn zhuó, / ] flash [Add to Longdo]
闪点[shǎn diǎn, / ] flash point [Add to Longdo]
U盘[yù pán, / ] flash drive [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash [Add to Longdo]